Menu

Sustainable Finance Disclosure Regulation

BeFrank valt onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van de Europese Unie. Deze regeling is bedoeld om transparanter te maken hoe financiële marktpartijen risico’s en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance, afgekort ESG (Environmental, Social and Governance) integreren in hun beleggingsbeslissingen.

SFDR

De SFDR introduceert een classificatiesysteem met nieuwe informatieverstrekkingsvereisten voor bepaalde financiële producten. De invoering van de SFDR helpt waarborgen dat wij bekend maken hoe wij duurzaamheid benaderen. Befrank ondersteunt dit doel. De SFDR gaat zorgen voor transparantie via informatieverstrekking op onze website en in bepaalde productdocumentatie. Klanten en andere stakeholders kunnen zo de ESG-risico’s en duurzame beleggingsdoelstellingen van verschillende producten met elkaar vergelijken. Op deze pagina geven je informatie over onze aanpak van de SFDR en wat wij tot nu toe hebben gedaan. Je leest meer over:

Duurzaamheidsinformatie

Duurzaamheidsinformatie Zelf beleggen

Zelf beleggen bestaat uit een selectie van verschillende beleggingsfondsen. Zelf beleggen promoot geen ecologische en/of sociale kenmerken. Voor het assortiment beschikbare fondsen als geheel wordt geen rekening gehouden met ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren. Er kan naar keuze gebruik gemaakt worden van beleggingsfondsen met al dan niet een vorm van ESG-integratie. Meer informatie hierover is per fonds beschikbaar in de fondsdocumentatie.

Implementatie

De implementatie van de SFDR duurt naar verwachting van 10 maart 2021 tot eind 2022. Dit betekent dat BeFrank in de komende jaren nieuwe informatie blijft toevoegen. Deze informatie is gebaseerd op de wettelijke vereisten zoals die zijn vastgelegd in de SFDR-wetgeving op algemeen niveau (niveau 1). BeFrank blijft de ontwikkelingen van de SFDR-conceptwetgeving op niveau 2 volgen. En zal de SFDR-wetgeving op niveau 2 implementeren zodra deze van kracht wordt.

De informatie die wij geven is gebaseerd op de informatie die op dit moment beschikbaar is. En bevat ook informatie die wij hebben gekregen van derden.