Beloningsbeleid

Wij hanteren een beloningsbeleid dat is opgesteld in overeenstemming met het beloningskader van NN Group. Het beloningskader is afgestemd op de ondernemingsstrategie, de doelstellingen, de waarden en de risicobereidheid. En bevordert het creëren van waarde op lange termijn voor al onze stakeholders. In lijn met het beloningskader is het prestatiemanagement gebaseerd op een aantal financiële en niet-financiële prestatiedoelen. Deze doelen zijn gericht op robuuste en effectieve risicobeheersing en op het nemen van evenwichtig verdeelde risico’s. Hiermee worden alle soorten risico bedoeld inclusief ESG-gerelateerde risico’s.