Menu

Beloningsbeleid

We passen het beloningsbeleid van NN Group (het Beloningskader) toe. Het Beloningskader is afgestemd op de strategie, doelstellingen, waarden en risicobereidheid van NN Group. Het bevordert het creëren van waarde op lange termijn voor al onze belanghebbenden.

Prestatiedoelen

In lijn met dit Beloningskader heeft BeFrank financiële en niet-financiële prestatiedoelen. Deze doelen zijn ook gericht op het robuust en effectief beheersen van risico’s. En op het nemen van evenwichtig verdeelde risico’s. Hiermee worden alle soorten risico’s bedoeld, ook ESG-gerelateerde risico’s. Meer informatie vind je op de website van NN Group.