Menu

Overlijden: wat betekent dat voor je pensioen?

Overlijd je voor je pensioendatum? Dan heeft dat grote impact op je nabestaanden. Ook financieel. Jouw nabestaanden krijgen meestal via je pensioenregeling een maandelijkse uitkering als je overlijdt. Op deze pagina leggen we uit hoe dit werkt.

Bekijk de video over wat er met je pensioen gebeurt als je overlijdt (onder de oude pensioenwet):

Bekijk de video over wat er met je pensioen gebeurt als je overlijdt (onder de nieuwe pensioenwet):

Partner- en wezenpensioen

De meeste werkgevers sluiten een verzekering af voor de financiële gevolgen bij overlijden. Daardoor krijgen je nabestaanden een nabestaandenpensioen als je voor je pensioendatum overlijdt. Dit bestaat uit een partner- en wezenpensioen. Je partner en/of kinderen zijn hier automatisch voor verzekerd. Mocht je overlijden, dan nemen wij contact op met je nabestaanden. Dit heet het onbepaald partnersysteem.

Aanvullende verzekeringen bij overlijden

Je werkgever kan in de pensioenregeling je ook de optie geven om je aanvullend te verzekeren bij overlijden. Hierbij maken we onderscheid tussen twee verzekeringen.

Anw-hiaatverzekering – tijdelijk extra inkomen bij overlijden
Met een Anw-hiaatverzekering ontvangt je partner een extra uitkering als je overlijdt tijdens je huidige dienstverband. Je partner ontvangt deze uitkering tot zijn of haar AOW-leeftijd.

Extra partnerpensioen – levenslang hoger partnerpensioen bij overlijden
Voldoet je pensioenregeling aan de nieuwe pensioenwet? Dan kan je werkgever je ook de mogelijkheid bieden om je te verzekeren voor extra partnerpensioen. Hiermee verzeker je je partner van een hoger pensioeninkomen als je overlijdt tijdens je huidige dienstverband. Dit partnerpensioen loopt door nadat je partner de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Beide aanvullende verzekeringen moet je aanvragen binnen drie maanden nadat je begint met pensioen opbouwen bij BeFrank. Of binnen drie maanden na een belangrijke gebeurtenis in je leven, zoals een huis kopentrouwen of kinderen krijgen. Je vult dan eerst een gezondheidsverklaring in. Daarna geeft onze medische dienst akkoord op je verzoek.

Wat gebeurt er als je uit dienst gaat?

Als je uit dienst gaat, heeft dit gevolgen voor je pensioenverzekering(en). Met de nieuwe pensioenwet gelden er andere regels in vergelijking met de oude pensioenwet.

Onder de oude pensioenwet
Als je uit dienst gaat, bouw je geen pensioen meer op bij BeFrank. Dan stopt ook je pensioenverzekering. Je nabestaanden hebben dan mogelijk geen recht meer op een partner- en wezenpensioen als je overlijdt. Als er een zogenoemd ‘restitutiebeding’ is opgenomen in je pensioenregeling, blijft dit wel gelden als je uit dienst gaat. Een restitutiebeding houdt in dat je nabestaanden je opgebouwde pensioen bij BeFrank ontvangen als je voor je pensioendatum overlijdt. Van dit pensioen wordt een extra partner- en wezenpensioen aangekocht.

Onder de nieuwe pensioenwet
Met de nieuwe pensioenwet blijf je standaard 3 of 6 maanden verzekerd. Na deze tijd kies je zelf of je de verzekering(en) wilt houden. Daar kunnen wel extra voorwaarden bij gelden. Kijk voor meer informatie op je persoonlijke pensioenpagina.

Van restitutie naar Bonus bij leven

Met de nieuwe pensioenwet verandert de manier waarop we het pensioen bij overlijden verdelen. In plaats van het restitutiebeding geldt er ‘Bonus bij leven’. Dit betekent dat als je overlijdt, je opgebouwde pensioen wordt verdeeld onder de andere deelnemers bij BeFrank met een vergelijkbare pensioenregeling. Let op: op het pensioen dat je onder de oude pensioenwet hebt opgebouwd blijft restitutie van toepassing. Om je nabestaanden toch te kunnen verzekeren van extra inkomen als je overlijdt, is het extra nabestaandenpensioen als verzekering hiervoor in de plaats gekomen.

Check je nabestaandenpensioen

Bouw je pensioen op bij BeFrank? En wil je weten hoe jouw nabestaandenpensioen is geregeld, ook als je uit dienst gaat? Kijk dan eens op de Keuzehulp Nabestaandenpensioen via je persoonlijke pensioenpagina.