Menu

Integratie duurzaamheidsrisico’s in beleggings-beslissingen

Hieronder zetten we op een rij hoe duurzaamheidsrisico’s in de beleggingsbeslissingen van de verschillende beleggingsoplossingen zijn geïntegreerd.

Actief beheer

Voor BeFrank wordt door de vermogensbeheerder van de Actieve Lifecycle het Beleidskader Verantwoord Beleggen van NN Group (het Beleidskader VB) toegepast. Het Beleidskader VB beschrijft de toepassing van de op normen gebaseerde criteria voor verantwoord beleggen van NN Group. Deze criteria geven de beleggingsovertuigingen en waarden van NN Group, relevante wetgeving en internationaal erkende standaarden weer.

In lijn met dit beleid en de op normen gebaseerde criteria voor verantwoord beleggen, streeft BeFrank ernaar om beleggingen uit te sluiten in ondernemingen die betrokken zijn bij activiteiten zoals, maar niet bij uitsluiting, het ontwikkelen, produceren of onderhouden van of de handel in controversiële wapens, de productie van tabaksproducten, de winning van thermische steenkool en/of de winning van olie uit teerzand.

Passief beheer

Binnen de Passieve Lifecycle worden onderliggend zoveel mogelijk ESG-fondsen toegepast waar een duidelijk beleid voor verantwoord beleggen van toepassing is. Door toepassing van restricties worden door de vermogensbeheerder de belangrijkste negatieve effecten op milieu, maatschappelijke en bestuurlijke factoren in aanmerking genomen. Er worden restricties toegepast op het gebied van:

  • UN Global Compact controversies op het gebied van milieu, mensenrechten, arbeid, governance en klantrelaties
  • Productie en distributie van tabak en aanverwante producten
  • Wapens
  • Productie en gebruik van thermische kolen
  • Governance

Duurzaam beleggen

Binnen de Duurzame Lifecycle worden onderliggend impactfondsen toegepast waar een duidelijk beleid gericht op positieve bijdrage aan de wereld van toepassing is. Door toepassing van selectie op positieve bijdrage en strikte en uitgebreide restricties worden door de vermogensbeheerder negatieve effecten op milieu, maatschappelijke en bestuurlijke factoren in aanmerking genomen. Er vindt strikte en zeer uitgebreide screening plaats op een groot aantal thema’s, zoals mensenrechten, milieu, wapens, landbouw, biodiversiteit, niet duurzame producten.

Zelf beleggen

Het aanbod aan beleggingsmogelijkheden binnen Zelf Beleggen kent een diversiteit aan beleggingsfondsen. Hierbij is geen algemeen beleid voor het integreren van duurzaamheidsrisico’s in beleggingsbeslissingen van toepassing. Binnen het assortiment zijn naar keuze fondsen beschikbaar variërend van een minimale tot een vergaande wijze van integratie van duurzaamheidsrisico’s in beleggingsbeslissingen.

Effect duurzaamheidsrisico’s op rendement

Duurzaamheidsrisico’s worden gedefinieerd als gebeurtenissen of omstandigheden op ESG-gebied die, als ze zich voordoen, een negatief effect kunnen veroorzaken op de waarde van de beleggingen. En daardoor op de rendementen van de beleggingen. Duurzaamheidsrisico’s kunnen een op zichzelf staand risico vormen of een impact hebben op andere portefeuillerisico’s. Ze kunnen ook sterk bijdragen aan het totale risico. In de vorm van marktrisico, liquiditeitsrisico, kredietrisico of operationele risico.

De beoordeling van duurzaamheidsrisico’s is geïntegreerd in het besluitvormingsproces voor beleggingen. De duurzaamheidsrisico’s en de maatregelen genomen om negatief effect op het rendement te beperken verschillen per beleggingsoplossing zoals hierboven beschreven.