Menu

Beleggen in lifecycles: zo werkt het

Bij BeFrank beleggen we de pensioenpremie van je medewerkers via de lifecycle-methode. Dat betekent dat we rekening houden met hun leeftijd. Zo zorgen we voor steeds meer zekerheid over hun uiteindelijke pensioen. Hieronder lees je hoe we dat aanpakken.

Risico’s afbouwen

Hoe dichter medewerkers bij hun pensioenleeftijd komen, hoe minder risicovol we beleggen. We veranderen de beleggingsmix dan in kleine stapjes.

Daarbij verkleinen we het beleggingsrisico en het renterisico. Zo kunnen je klanten hun werknemers een zo goed en zeker mogelijk pensioen aanbieden.

Ieder jaar onderzoeken we of we ons beleggingsaanbod moeten verbeteren. Ons doel: de beste verhouding tussen risico en rendement én een steeds duurzamer beleggingsbeleid.

Zelf een risicoprofiel kiezen

Bij BeFrank beperken we het beleggingsrisico niet alleen, we geven ook inzicht in de risico’s. We vinden het namelijk belangrijk dat medewerkers zelf invloed hebben op beleggingsbeslissingen. Het gaat tenslotte om hun toekomst. Medewerkers kiezen bij BeFrank uit vijf vormen van lifecycle beleggen: zeer defensief, defensief, neutraal, offensief of zeer offensief.

Age styling

Sommige medewerkers weten nu al dat hun werkelijke pensioenleeftijd later is dan de leeftijd die in hun pensioenregeling staat. Zij kunnen hun afbouwmoment dan het beste verschuiven naar hun verwachte AOW-leeftijd. Zo sluit de opbouw van hun pensioen beter aan op hun persoonlijke situatie. Dit noemen we ‘age styling’.

Welke lifecycles hebben we?

Naast het beleggingsrisico hebben we bij BeFrank ook beleggingsvormen. Je klant bepaalt de standaard beleggingsvorm van de lifecycle. Medewerkers kunnen deze vorm daarna altijd wijzigen.

Dit zijn de drie vormen:

1. Passieve lifecycle

Kiest je klant voor passief beleggen? Dan beleggen we de pensioenpremies vooral in fondsen die als doel hebben om de markt zo goed mogelijk te volgen (indextrackers). Deze volgen de ontwikkeling van een beurs zo goed mogelijk zonder daarbij af te wijken van de markt. De enige uitzondering hierbij zijn de bewuste uitsluitingen op gebied van verantwoord beleggen.

2. Actieve lifecycle

Bij deze beleggingsvorm beleggen we het pensioengeld in fondsen die actief worden beheerd met als doel de markt te verslaan. Hier spelen de aangestelde vermogensbeheerders in op ontwikkelingen op de markt. Dat betekent dat ze inspelen op ontwikkelingen op de markt. Zo proberen ze op de lange termijn meer rendement te halen.

3. Duurzame lifecycle

Deze lifecycle bestaat uit fondsen van Triodos. We beleggen alleen in ondernemingen, overheden en instanties met een bewezen positieve impact op de wereld.

Goed om te weten: bij alle drie de lifecycles beleggen we zo duurzaam mogelijk. Meer weten? Lees welke duurzame keuzes per lifecycle wij maken.

Doorbeleggen na de pensioenleeftijd

Sinds de invoering van de Wet verbeterde premieregeling mogen medewerkers doorbeleggen na hun pensioendatum.

Bij een variabele pensioenuitkering wordt (een deel van) het pensioenkapitaal na de pensioendatum nog belegd. Dat geeft kans op een hoger pensioen. Ook hangt de hoogte van hun pensioenuitkering minder sterk af van de marktrente op één moment.

Weten medewerkers nu al dat ze willen doorbeleggen? Dan is het slim als ze hier al tijdens hun pensioenopbouw rekening mee houden. Hun beleggingshorizon wordt immers breder.

Om die reden heeft BeFrank lifecycles ontwikkeld met een aangepaste risicoafbouw. Zo sluit de beleggingsmix de hele periode aan op het risicoprofiel. Meer weten? Lees onze pagina over doorbeleggen na de pensioenleeftijd.

Werkgevers kunnen er ook voor kiezen om doorbeleggen na pensioenleeftijd als standaardoptie op te nemen in de pensioenregeling onder de Wet toekomst pensioenen.

Zelf beleggen

Bij BeFrank hebben medewerkers ook de optie om zelf te beleggen, als je klant dat toestaat. In dat geval kiezen ze uit meerdere beleggingsfondsen, bijvoorbeeld van bekende fondshuizen als Blackrock, Schroders en Northern Trust.

Al deze keuzes geven medewerkers makkelijk zelf door op hun persoonlijke pensioenpagina.