Menu

Beleid duurzaamheidsrisico’s

De beleggingsoplossingen van BeFrank hebben een verschillend kader voor de integratie van duurzaamheidsrisico’s in het besluitvormingsproces. ESG-risico wordt hier gedefinieerd als: het risico van (in)directe betrokkenheid bij de schending van milieu- en maatschappelijke standaarden en normen en ESG-beleggingsrisico als: het risico dat ESG-factoren met betrekking tot beleggingen en/of beleggingsvoorstellen niet voldoende worden begrepen of herkend, waardoor de waarde van beleggingen daalt of beleggingskansen worden gemist. Hieronder zetten we dit per beleggingsoplossing voor je op een rij:

Actief beheer

In de Actieve Lifecycle wordt het Beleidskader Verantwoord Beleggen van NN door de vermogensbeheerder toegepast. Dit ondersteunt de systematische integratie van ESG-factoren in het beleggingsproces. Hierdoor worden zowel risico’s als kansen beheerst. Zo kunnen beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen worden genomen en kan het risico-rendementsprofiel van de beleggingsportefeuilles worden verbeterd.

De beheerders van de beleggingsfondsen passen die elementen van het Beleidskader Verantwoord Beleggen toe die in overeenstemming zijn met hun fiduciaire taken en de beleggingsrichtlijnen voor het fonds. Zij hanteren de restrictielijst zoals beschreven in het Beleidskader Verantwoord Beleggen. Als een beleggingsfonds volgens het prospectus van dat fonds verplicht is om de samenstelling van indices te volgen (d.w.z. passief beheerde producten zoals ETF’s en indexfondsen), is het cumulatieve gewicht van emittenten die volgens geldende wetgeving niet gefinancierd mogen worden niet groter dan 5% van het betreffende fonds of de betreffende index.

Passief beheer

In de Passieve Lifecycle worden voor het grootste deel (onderliggend) ESG-fondsen toegepast van externe vermogensbeheerders. Hierbinnen vindt door de vermogensbeheerder ESG-screening plaats op de volgende onderdelen:

  • UN Global Compact controversies op het gebied van milieu, mensenrechten, arbeid, governance en klantrelaties
  • Productie en distributie van tabak en aanverwante producten
  • Wapens
  • Productie en gebruik van thermische kolen
  • Governance

Er wordt door de vermogensbeheerder gebruik gemaakt van het uitoefenen van stemrecht en engagement (ondernemingen bewegen tot het verbeteren van gedrag) om duurzaamheidsrisico’s verder te mitigeren.

Duurzaam beleggen

In de Duurzame Lifecycle worden voor het grootste deel impactfondsen toegepast van een externe vermogensbeheerder. Dit zijn fondsen waarin uitsluitend beleggingen zijn opgenomen die een positieve bijdrage leveren aan milieu, duurzame economie en gezondheid. Het beleggingsproces loopt als volgt:

  • Selectie op positieve impact en thematische fit
  • Strikte en zeer uitgebreide screening op een groot aantal thema’s, zoals mensenrechten, milieu, wapens, landbouw, biodiversiteit, niet duurzame producten

Er wordt door de vermogensbeheerder intensief gebruik gemaakt van het uitoefenen van stemrecht en engagement (ondernemingen bewegen tot het verbeteren van gedrag) om duurzaamheidsrisico’s verder te mitigeren.

Zelf beleggen

Het aanbod aan beleggingsmogelijkheden binnen Zelf Beleggen kent een diversiteit aan beleggingsfondsen. Hierbij is geen algemeen beleid voor de integratie van duurzaamheidsrisico’s van toepassing. Binnen het assortiment zijn naar keuze fondsen beschikbaar variërend van een minimaal tot een vergaand beleid tot mitigatie van duurzaamheidsrisico’s.

In de Passieve en Duurzame lifecycle en bij Zelf beleggen worden de beleggingen beheerd door een externe asset manager. Bij de externe assets managers (buiten NN Groep) kan BeFrank toepassing van het Beleidskader Verantwoord Beleggen niet opleggen. BeFrank kan hier niet garanderen dat het uitsluitingenbeleid van dit Beleidskader volledig van toepassing is binnen die fondsen. Binnen de Passieve en de Duurzame Lifecycle is wel een verantwoord beleggingsbeleid van toepassing. Meer informatie over de benadering van ESG integratie van externe asset managers lees je in de specifieke fondsinformatie of op website van de asset manager.