Menu

Classificatie financiële producten

Conform de SFDR nemen wij in onze productinformatie informatie op over de wijze waarop wij duurzaamheidsrisico’s integreren in beleggingsbeslissingen. En hoe wij elk product classificeren zoals aangegeven in de SFDR.

Productclassificaties

De productclassificaties helpen onze klanten en andere stakeholders om vast te stellen of een product:

  • Ecologische of sociale kenmerken promoot
  • Een duurzame beleggingsdoelstelling heeft
  • Een doorsneeproduct is dat voldoet aan geen van de bovenstaande criteria

Deze informatie wordt opgenomen in onze pre-contractuele productinformatie of op de website.