Menu

Wat regelt je werkgever voor jou?

Je werkgever heeft voor een pensioen bij BeFrank gekozen. Slim. Bij ons is je pensioen makkelijk en persoonlijk. Je werkgever maakt een aantal keuzes. En andere zaken bepaal je zelf. Op deze pagina vertellen we je wat je werkgever regelt voor je pensioen.

Het beleggen van je pensioenpremie

Elke maand stort je werkgever een bedrag op je beleggingsrekening. Dit bedrag is de premie die wordt inlegt voor je pensioen. En dit bedrag beleggen onze beleggingsexperts voor jou. Of je belegt het zelf. Op je persoonlijke pensioenpagina vind je precies hoeveel premie je werkgever elke maand stort.

Wil je meer pensioen opbouwen? Dan kun je in de meeste pensioenregelingen zelf extra premie inleggen voor je pensioen.

Pensioenverzekeringen

Je gaat er niet vanuit, maar het kan altijd gebeuren. Je raakt arbeidsongeschikt of overlijdt. Je werkgever heeft de keuze om jou en je nabestaanden te verzekeren voor de financiële gevolgen hiervan.

Met een dekking voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid zorgt je werkgever ervoor dat de opbouw van je pensioen gewoon doorgaat. Je werkgever kan ook een arbeidsongeschiktheidspensioen toezeggen. Dit zorgt ervoor dat je een (aanvullende) uitkering krijgt als je arbeidsongeschikt raakt.

Als je overlijdt vóór je pensioendatum, zorgen de meeste pensioenregelingen ervoor dat je nabestaanden een maandelijkse uitkering krijgen. Dit is het partner- en wezenpensioen.

Wil je weten wat er voor jou is verzekerd? Check dan je persoonlijke pensioenpagina.

Extra verzekeren

Je kunt je ook nog zelf extra verzekeren, als dat mogelijk is in je pensioenregeling. Op deze pagina of op je persoonlijke pensioenpagina vind je de mogelijkheden.