Menu

Pensioenregeling bij BeFrank: dit wil je weten als werkgever

Heb je meer dan 25 medewerkers in dienst? Zorg dan dat hun pensioen goed geregeld is en sluit een pensioenregeling af bij BeFrank. Op deze pagina vertellen we je alles wat je hier als werkgever over moet weten.

Pensioen voor je werknemers

Bij BeFrank bieden we een pensioenregeling voor je werknemers aan. Dit is een collectief pensioen op basis van beschikbare premieregelingen. We noemen dit ook wel een Defined Contribution-regeling (DC). We bieden pensioenregelingen aan onder de Pensioenwet en onder de Wet toekomst pensioenen.

Defined Contribution-regeling

Een Defined Contribution-regeling betekent dat de hoogte van het pensioen afhangt van de premie die wordt betaald. En van het beleggingsrendement op die premie.

Hoeveel premie jij en je werknemers betalen, staat van tevoren vast. Maar de hoogte van de pensioenuitkering niet. Die wordt vastgesteld op de pensioendatum van je medewerkers.

We beleggen 100%

Bij BeFrank beleggen we 100% van de pensioenpremie in onze lifecycles. Er gaan dus geen verborgen kosten vanaf. Wel zo duidelijk!

Verder maken je werknemers zelf keuzes over de manier waarop wij de inleg beleggen. Als werkgever kan jij toestaan dat je werknemers zelf beleggen of extra premie inleggen voor hun pensioen. Of zij die mogelijkheden krijgen, hangt af van de beleggingsvrijheid die jij voor hen kiest.

Risico afbouwen

Hoe dichter je medewerkers bij hun pensioenleeftijd komen, hoe minder beleggingsrisico’s we nemen. Zo zorgen we voor meer zekerheid over de hoogte van hun pensioen. De medewerkers kunnen de risicoafbouw op hun persoonlijke situatie zelf aanpassen.

Bereiken je medewerkers de AOW-leeftijd? Dan kopen zij zelf een pensioen aan bij een verzekeraar naar keuze.

Nettopensioenregeling

In Nederland krijg je belastingvoordeel over je pensioengeld. Dit geldt tot een salaris van € 137.800 (2024) per jaar. Verdienen jouw medewerkers meer? Dan is een nettopensioenregeling een optie. Medewerkers bouwen dan vrijwillig een nettopensioen op over het salarisdeel boven de € 137.800 per jaar. Deze salarisgrens wordt jaarlijks aangepast.

Belastingvoordeel

Als werkgever betaal jij de premie voor de nettopensioenregeling namens je medewerkers. Deze premie verreken je met hun nettosalarissen. Zo bouwen je medewerkers nettovermogen op in de tweede pensioenpijler: het werkgeverspensioen.

De pensioenopbouw valt dan fiscaal gezien in box 1. De medewerkers hoeven dus geen belasting te betalen over de waarde van hun nettopensioen in box 3. En fijn om te weten: medewerkers kopen zelf een pensioenuitkering met hun pensioenkapitaal. Over die uitkering betalen zij geen belasting meer.

Verzekering voor het partnerpensioen

Kiezen je medewerkers voor een nettopensioenregeling? Dan kunnen zij ook een verzekering afsluiten voor het partnerpensioen boven deze salarisgrens. Zo zijn hun nabestaanden goed verzekerd als medewerkers onverwacht overlijden voor hun pensioendatum.