Pensioenregeling bij BeFrank

BeFrank biedt een collectief pensioen, op basis van beschikbare premieregelingen. Dit noemen we ook wel de Defined Contribution- of DC-regeling.

Onze pensioenregeling

Ons pensioen is geschikt voor organisaties met meer dan 25 werknemers. Uw werknemer bouwt zelf kapitaal op met zijn pensioenpremie. Van die premie gaan geen verborgen kosten af: 100% wordt belegd binnen onze lifecycles.

Hier leest u meer over beleggen bij BeFrank.

Netto pensioenregeling

Ook bieden wij een netto pensioenreling voor werknemers met een salaris hoger dan €100.000. Zij kunnen op vrijwillige basis netto pensioen opbouwen bij BeFrank. U betaalt de premie namens de werknemer uit zijn netto salaris. Zo bouwt hij vermogen op in de tweede pijler. Uw werknemer hoeft op deze manier geen belasting te betalen over de waarde van dit netto pensioen in box 3. Voor de uitkering moet gewoon een pensioenuitkering worden aangekocht. De uitkeringen van dit pensioen worden niet belast. De grens voor netto pensioen wordt jaarlijks aangepast en bedraagt voor 2021 €112.189. Uw werknemer kan er bovendien voor kiezen om een verzekering af te sluiten voor het partnerpensioen boven deze grens.

Waarom de netto pensioenregeling van BeFrank?

  • Het maakt pensioenopbouw mogelijk die past bij de levensstandaard;
  • Het maakt een nabestaandendekking mogelijk die past bij de levensstandaard van de partner;
  • Deelname is vrijwillig;
  • De opbouw is vrijgesteld voor inkomstenbelasting in box 3;
  • Het wordt beschermd door de Pensioenwet.