Menu

Doorbeleggen na de pensioendatum

Bij BeFrank kunnen medewerkers tijdens hun pensioenopbouw al voorsorteren om na hun pensioendatum (deels) door te blijven beleggen. Op deze pagina lees je hoe dit werkt. 

Doorbeleggen geeft werknemers kans op een hoger pensioen. Ook hangt hun pensioenuitkering hierdoor minder sterk af van de marktrente op één moment. Dat gaat via een variabele pensioenuitkering.

Risico’s afbouwen

Binnen onze huidige lifecycles passen we de risico-afbouw aan richting de pensioendatum. Dat kan op vijf manieren:

1. Niet doorbeleggen na pensioendatum (zeer defensief)

Deze lifecycle bouwt het aandeel zakelijke waarden volledig af tot een jaar voor de pensioendatum.

2. Defensief doorbeleggen na pensioendatum

Kiest een medewerker voor deze optie? Dan bouwt de lifecycle het aandeel zakelijke waarden af tot 15% op de pensioendatum.

3. Neutraal doorbeleggen na pensioendatum

In deze lifecycle bouwen we het aandeel zakelijke waarden af tot 30% op de pensioendatum.

4. Offensief doorbeleggen na pensioendatum

Kiest een medewerker voor deze lifecycle? Dan bouwen we het aandeel zakelijke waarden af tot 45% op pensioendatum.

5. Zeer offensief doorbeleggen na pensioendatum

Het aandeel zakelijke waarden in deze lifecycle bouwen we af tot 60% op de pensioendatum.

Meer weten? Lees onze pagina over beleggen in lifecycles. 

Keuze op tijd maken

Onder de Pensioenwet. De medewerkers van je klant kunnen op elk moment beslissen om door te beleggen met (een deel van) het pensioenkapitaal. Wij raden altijd aan: maak de keuze op tijd. In ieder geval vóór het startmoment van risicoafbouw in de lifecycle. Want vanaf dat moment gaat de risicoafbouw daadwerkelijk veranderen.

Ook voor jonge werknemers is het slim zich te verdiepen in doorbeleggen. Daardoor wordt de kans op een hoger pensioen groter.

Onder de Wet toekomst pensioenen. Maakt de werkgever gebruik van een pensioenregeling onder de Wet toekomst pensioenen, dan kan vooraf in het contract al vastgelegd worden of werknemers mogen doorbeleggen. 

Pensioen aankopen

Heeft een medewerker de pensioendatum bereikt? Dan koopt de medewerker een pensioenuitkering aan bij een aanbieder naar keuze. Bij BeFrank keren we het pensioen dus niet uit. 

Medewerkers begeleiden

Hoe maken medewerkers de juiste keuze? Daarvoor vullen ze de profielbepaler in op hun persoonlijke pensioenpagina. Die hebben we uitgebreid met vragen over de risicobereidheid na de pensioendatum. Zo rolt er niet alleen een risicoprofiel voor de pensioenopbouw uit, maar ook een risicoprofiel voor na pensionering. En de best passende lifecycle.

Met de inkomensplanner hebben medewerkers snel en makkelijk inzicht in de gevolgen van doorbeleggen. Zo weten ze meteen wat doorbeleggen betekent voor hun verwachte pensioen.

Willen medewerkers doorbeleggen? Dat geven ze dan online aan ons door. Gemaakte keuzes mogen ze altijd wijzigen. 

Wij houden medewerkers op de hoogte

Bouwen medewerkers pensioen op bij BeFrank? Dan wijzen we ze altijd op de optie om door te beleggen. Ook stimuleren we ze regelmatig in te loggen op hun persoonlijke pensioenpagina. En hun profielbepaler in te vullen. 

Vlak voor het begin van de risicoafbouw en voor pensionering krijgen ze van ons een bericht. Zo weten ze op tijd waar ze aan toe zijn.