Menu

Ongunstige effecten van beslissingen op duurzaamheid

Hieronder lees je per beleggingsoplossing hoe BeFrank ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking neemt.

Actief beheer

In de Actieve Lifecycle past de vermogensbeheerder het Beleidskader Verantwoord Beleggen van NN Group (het Beleidskader VB) toe. Hierdoor worden de belangrijkste negatieve effecten op milieu, maatschappelijke en bestuurlijke factoren in aanmerking genomen. Het Beleidskader VB bevordert de systematische integratie van milieu, maatschappelijke en bestuurlijke (ESG) factoren in het beleggingsproces. Hierdoor worden zowel de risico’s als kansen beheerst. Wij onderkennen dat het volledig in aanmerking nemen van de belangrijkste negatieve effecten een stapsgewijs proces is dat wij continu zullen verbeteren.

De vermogensbeheerders van NN Group passen die elementen van het Beleidskader VB toe die in overeenstemming zijn met hun fiduciaire taken en de beleggingsrichtlijnen voor het fonds.

Passief beheer

In de Passieve Lifecycle worden onderliggend zoveel mogelijk ESG-fondsen toegepast met een duidelijk beleid voor verantwoord beleggen. Door toepassing van restricties worden door de vermogensbeheerder de belangrijkste negatieve effecten op milieu, maatschappelijke en bestuurlijke factoren in aanmerking genomen.

Duurzaam beleggen

In de Duurzame Lifecycle worden onderliggend impactfondsen toegepast met een duidelijk beleid op positieve bijdrage aan de wereld. Door toepassing van selectie op positieve bijdrage en strikte en uitgebreide restricties worden door de vermogensbeheerder negatieve effecten op milieu, maatschappelijke en bestuurlijke factoren in aanmerking genomen.

Zelf beleggen

Het aanbod aan beleggingsmogelijkheden binnen Zelf Beleggen kent een diversiteit aan beleggingsfondsen. Hierbij is geen algemeen beleid voor het voorkomen van ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren van toepassing. Binnen het assortiment zijn naar keuze fondsen beschikbaar variërend van een minimale tot een vergaande wijze van rekening houden met ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren.