Menu

Pensioenopbouw: hoe werkt dat?

Bij BeFrank bouw je pensioen op. Iedere maand legt je werkgever een bedrag in: je pensioenpremie. In de meeste regelingen kan je zelf ook nog extra premie inleggen voor je pensioen. Hoe berekenen we je premie precies?

Om je premie te berekenen, gebruiken we:

  1. Je pensioengevend salaris
  2. De staffel waar je inzit    
  3. Je parttime percentage    

Pensioengevend salaris

Bij het berekenen van je salaris gaan we uit van je pensioengevend salaris. Dat is het hele salaris dat je in één jaar verdient. Je vakantiegeld valt hier ook onder. Over een deel van je salaris bouw je geen pensioen op. Dat komt omdat je later ook AOW krijgt. Dit deel heet de ‘franchise’. Hoe hoog de franchise is, verschilt ook weer per werkgever. Bekijk daarvoor je pensioenreglement.    

De staffel

De staffel is het percentage waarop we de hoogte van je pensioenpremie baseren. Per werkgever verschilt de hoogte van de staffel. En hoe de staffels zijn berekend, is afhankelijk van je pensioenregeling en of je pensioenregeling voldoet aan de oude of nieuwe pensioenwet.

  • Onder de oude pensioenwet kan je een pensioenregeling hebben waarbij elke leeftijdsgroep een ander premiepercentage heeft.
  • Onder de nieuwe pensioenwet zijn de premiepercentages voor iedereen gelijk, van jong tot oud.

Jouw staffel vind je in het pensioenreglement op je persoonlijke pensioenpagina.

Maximale pensioenopbouw

Aan je pensioengevend salaris zit een maximum. In 2024 is dat € 137.800. Is jouw salaris hoger dan dit bedrag? Dan bouw je over de rest van het bedrag geen pensioen op. Soms sluit je werkgever ook een nettopensioenregeling af. Dan kan je ook pensioen opbouwen boven de maximale grens.

Geen belasting

Over je premie betaal je nu nog geen belasting. Dat doe je pas zodra je met pensioen gaat. Dit wordt de omkeerregel genoemd. Je pensioenopbouw is dus een brutoregeling. Betaal je zelf mee aan je pensioenpremie? Dan wordt dit bedrag van je brutosalaris afgehaald.