Menu

Pensioenverzekeringen bij BeFrank

Je gaat er natuurlijk liever niet vanuit, maar het kan gebeuren: je raakt arbeidsongeschikt of je overlijdt. Je werkgever kan voor die situaties een pensioenverzekering afsluiten. Hieronder leggen we de belangrijksten uit. 

Arbeidsongeschiktheid

Het kan gebeuren dat je niet meer kunt werken door een ongeluk of ziekte. Dat betekent nogal wat. Voor jezelf en eventueel voor je gezin. Je werkgever kan het risico dat jij arbeidsongeschikt raakt afdekken. Dat betekent dat je pensioenopbouw doorgaat, ook als je niet meer kunt werken.

Hoe dat werkt? We leggen het uit in deze video.

Partner- en wezenpensioen

De meeste werkgevers sluiten ook een verzekering af voor de financiële gevolgen bij overlijden. Daardoor krijgen jouw nabestaanden een nabestaandenpensioen als je voor je pensioendatum overlijdt. Dit bestaat uit een partner- en wezenpensioen. Je hoeft je partner en kinderen hier niet voor aan te melden. Wij zoeken deze gegevens zelf op als het nodig is. Dat noemen we het onbepaald partnersysteem.

Bouw je pensioen op bij BeFrank? Kijk dan op je persoonlijke pensioenpagina wat je werkgever voor jou heeft geregeld.

Aanvullende verzekeringen bij overlijden

Je werkgever kan in de pensioenregeling jou ook de optie geven om je aanvullend te verzekeren bij overlijden. Hierbij maken we onderscheid tussen twee verzekeringen.

Anw-hiaatverzekering – tijdelijk extra inkomen bij overlijden
Met een Anw-hiaatverzekering ontvangt je partner een extra uitkering als je overlijdt tijdens je huidige dienstverband. Je partner ontvangt deze uitkering tot zijn of haar AOW-leeftijd. Je betaalt voor deze verzekering zelf de premie. De hoogte van de premie bij BeFrank vind je op je persoonlijke pensioenpagina.

Extra partnerpensioen – levenslang hoger partnerpensioen bij overlijden
Voldoet je pensioenregeling aan de nieuwe pensioenwet? Dan kan je werkgever jou ook de mogelijkheid bieden om je te verzekeren voor extra partnerpensioen. Hiermee verzeker je je partner van een hoger pensioeninkomen als je overlijdt tijdens je huidige dienstverband. Dit partnerpensioen loopt door nadat je partner de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Beide aanvullende verzekeringen vraag je binnen drie maanden aan nadat je bent begonnen met pensioen opbouwen bij BeFrank. Of binnen drie maanden na een belangrijke gebeurtenis in je leven, zoals een huis kopentrouwen of kinderen krijgen. Dit kan via de Keuzehulp Nabestaandenpensioen op je persoonlijke pensioenpagina. Je vult dan ook een gezondheidsverklaring in. Daarna geeft onze medische dienst akkoord op je verzoek.

Meer weten? In deze video leggen we uit wat er gebeurt met je pensioen als je overlijdt.

Wat gebeurt er als je uit dienst gaat?   

Als je uit dienst gaat, heeft dit gevolgen voor je pensioenverzekering(en). Met de nieuwe pensioenwet gelden er andere regels in vergelijking met de oude pensioenwet.

Onder de oude pensioenwet
Als je uit dienst gaat, bouw je geen pensioen meer op bij BeFrank. Dan stopt ook je pensioenverzekering. Je nabestaanden hebben dan mogelijk geen recht meer op een partner- en wezenpensioen als je overlijdt. Als er een zogenoemd ‘restitutiebeding’ is opgenomen in je pensioenregeling, blijft dit wel gelden als je uit dienst gaat. Een restitutiebeding houdt in dat je nabestaanden je opgebouwde pensioen bij BeFrank ontvangen als je voor je pensioendatum overlijdt. Van dit pensioen wordt een extra partner- en wezenpensioen aangekocht.

Onder de nieuwe pensioenwet
Met de nieuwe pensioenwet blijf je standaard 3 of 6 maanden verzekerd. Na deze tijd kies je zelf of je de verzekering(en) wilt houden. Daar kunnen wel extra voorwaarden bij gelden. Je vindt hier meer informatie over op je persoonlijke pensioenpagina.  

Van restitutie naar Bonus bij leven

Met de nieuwe pensioenwet verandert de manier waarop we het pensioen bij overlijden verdelen. In plaats van het restitutiebeding geldt er ‘Bonus bij leven’. Dit betekent dat als je overlijdt, je opgebouwde pensioen wordt verdeeld onder de andere deelnemers bij BeFrank met een vergelijkbare pensioenregeling. Let op: op het pensioen dat je onder de oude pensioenwet hebt opgebouwd blijft restitutie van toepassing. Om je nabestaanden toch te kunnen verzekeren van extra inkomen als je overlijdt, is het extra nabestaandenpensioen als verzekering hiervoor in de plaats gekomen.

Check je nabestaandenpensioen

Bouw je pensioen op bij BeFrank? En wil je weten hoe jouw nabestaandenpensioen is geregeld, ook als je uit dienst gaat? Kijk dan eens op de Keuzehulp Nabestaandenpensioen via je persoonlijke pensioenpagina.