Menu

Het beleggingsbeleid van BeFrank

Bij BeFrank bieden we een pensioenregeling voor medewerkers. Dit is een collectief pensioen op basis van beschikbare premie. Op deze pagina vertellen we je meer over de uitgangspunten van ons beleggingsbeleid. 

Bij BeFrank voeren we pensioenregelingen uit op basis van beschikbare premie. Wat dat inhoudt? Elke medewerker bouwt pensioenkapitaal op via beleggingen. De waarde van die beleggingen wordt op de pensioendatum van de medewerker omgezet in een levenslange pensioenuitkering. 

De uitgangspunten van ons beleid

Voor een goed pensioen is het beleggingsresultaat dus belangrijk. Wij zijn verantwoordelijk voor de manier waarop onze experts (of de medewerkers zelf) beleggen. Daarom hebben we een beleggingsbeleid vastgesteld met de volgende uitgangspunten: 

 • Beschikbare premie en beleggingsrendementen bepalen het pensioen
  Medewerkers bouwen pensioen op uit de premies die zij samen met hun werkgever betalen. En uit de beleggingsrendementen van het opgebouwde kapitaal. 

  Maar beleggen brengt ook risico’s met zich mee. Bij BeFrank wegen we die beleggingsrisico’s zo goed mogelijk af. We verwachten namelijk dat dat op de lange termijn voor een hoger pensioen zorgt. Door beleggingsrisico’s goed af te wegen, houden we de pensioenpremies beheersbaar. En hebben medewerkers uitzicht op een goed pensioen. 
 • Balans tussen rendement en beleggingsrisico
  Bij BeFrank beleggen we volgens de lifecycle-methode. Dat betekent dat we rekening houden met de leeftijd van medewerkers. Hoe dichter medewerkers bij hun pensioenleeftijd komen, hoe minder beleggingsrisico’s we nemen. Zo zorgen we voor meer zekerheid over de hoogte van hun pensioen. 

  We zoeken altijd naar de beste balans tussen rendement en risico. In de opbouwfase richten we ons vooral op rendement. En in de afbouwfase bouwen we het beleggings- en renterisico in stappen af. 

  Is er ineens iets aan de hand op de markt? Dan heeft dat minder invloed op het uiteindelijke pensioen. Maar goed om te beseffen: het risico op slechte rendementen blijft altijd bestaan. 
 • Passend risicoprofiel en keuzevrijheid
  De ene persoon neemt liever meer beleggingsrisico’s dan de ander. Dat snappen wij. Daarom hebben we verschillende lifecycles. Werkgevers kunnen kiezen voor een standaard lifecycle binnen de pensioenregeling. 

  Maar medewerkers mogen ook zelf kiezen voor een risicoprofiel dat past bij hun persoonlijke situatie. Om erachter te komen wat hun risicoprofiel is, vullen ze een vragenlijst in. Dat noemen we de Profielbepaler. Vervolgens geven wij een persoonlijk advies voor een risicoprofiel. 
 • Passief, actief en duurzaam beleggen
  Bij BeFrank hebben klanten de keuze tussen een passieve, actieve of duurzame beleggingsvorm. 

1. Passief beheer

Onze lifecycle met passief beheer is voor klanten die kiezen voor eenvoud. Ze hebben minder behoefte aan actief beheer. Of ze willen liever niet verrast worden door rendementen die afwijken van de index. Daarnaast kiezen ze graag voor lage kosten en zoveel mogelijk duurzaamheid. 

Bij passief beheer selecteren we de beste indexfondsen op basis van een aantal eisen. Zo gaan wij alleen actief aan de slag met assetcategorieën die volgens ons toegevoegde waarde hebben.

2. Actief beheer

Onze lifecycle met actief beheer is voor klanten die geloven in actief beleggen. We gebruiken hiervoor de kennis en ervaring van Goldman Sachs Asset Management. Kiezen klanten voor actief beleggen? Dan is het belangrijk dat zij accepteren dat het rendement kan afwijken van de index. 

Onze specialisten gebruiken ook tactische asset allocatie. Die is gebaseerd op de waardering van assetcategorieën of het sentiment in de markt. In deze lifecycle nemen we meer assetcategorieën op. De fondsen worden steeds duurzamer, wat past bij de doelstelling van ons actief beheer.  

3. Duurzaam beleggen

De naam zegt het al: onze duurzame lifecycle focust op duurzaamheid. We beleggen nog gerichter in duurzame bedrijven dan bij actief of passief beheer. Ook hebben we een strikt uitsluitingsbeleid. 

Zijn bepaalde assetcategorieën niet duurzaam genoeg volgens onze eisen? Dan nemen we ze niet op. Goed om te weten: de beleggingskosten van deze lifeycle zijn hoger. En op de korte termijn kunnen de rendementen sterk afwijken van de standaard benchmark. Accepteren klanten dat? Dan is dit de beleggingsvorm voor hen. 

 • We beleggen zo duurzaam mogelijk
  Maatschappelijk verantwoord beleggen is een belangrijk onderdeel van ons beleggingsbeleid. Als we beleggingen selecteren, maken we bewuste keuzes. Zo dragen we bij aan een duurzame en betere toekomst. De waarde van duurzaam beleggen komt ook terug in het beperken van de risico’s. Bij al de beleggingsvormen voeren onze vermogensbeheerders voting en engagement uit.
 • Sustainable Finance Disclosure Regulation
  BeFrank valt onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van de Europese Unie. Het doel van deze regeling? Transparanter maken hoe financiële marktpartijen ESG-risico’s en kansen meenemen in hun beleggingsbeslissingen. Meer weten? Bekijk onze pagina over de Sustainable Finance Disclosure Regulation
 • Kosten beheersen 
  Wij vinden het belangrijk om de kosten van beleggen laag te houden. Want kosten zijn – naast rendement – bepalend voor de hoogte van het uiteindelijke pensioen. 

  In de praktijk is kostenbeheersing een belangrijk stuurmiddel om het rendement van de beleggingen te bepalen. 

  Waar mogelijk, voorkomen wij dat belasting weglekt. We proberen zoveel mogelijk te verhinderen dat dividendbelasting ingehouden wordt. Als dat kan, vorderen we het geld terug. Dit levert medewerkers ieder jaar extra voordeel op.
 • Zo min mogelijk invloed op rendement en kosten
  Bij BeFrank willen we een zo groot mogelijk MVO-beleid dat past bij elke beleggingsstijl. Maar: een belangrijke voorwaarde bij de passieve beleggingsstijl is dat het effect op rendement en kosten heel beperkt is. 

  Bij de actieve beleggingsstijl mag duurzaam beleggen meer afwijking in rendement geven. En bij de duurzame beleggingsstijl accepteren we grote afwijkingen ten opzichte van de benchmark. Daarnaast is de strategische mix simpeler en zijn de beleggingskosten hoger. 
 • Eenvoud, diversificatie en liquiditeit
  Bij BeFrank kiezen we het liefst voor eenvoudige beleggingen. Zo voorkomen we onnodige complexiteit. Onze beleggingen, middelen en beleggingsstrategieën moeten begrijpelijk zijn. We willen ze helder kunnen uitleggen en de uitkomsten zo goed mogelijk voorspellen. 

  We vinden diversificatie belangrijk, maar er zitten grenzen aan. Met diversificatie verminderen we het risico van een beleggingsportefeuille. We streven hierbij naar een perfecte balans tussen effectiviteit en eenvoud in de portefeuille. 

  We nemen een beleggingscategorie alleen op als deze nut heeft en past binnen het karakter van de lifecycle. We vermijden concentratierisico naar sectoren, regio’s of landen. Iedere dag moeten beleggingen liquide zijn. Het beleggingskapitaal moet namelijk altijd beschikbaar zijn voor  medewerkers.
 • Governance: beleggingsproces inrichten
  Governance gaat over de manier waarop we het beleggingsproces inrichten. Wij hebben dat zo gedaan dat het bestuur altijd aan het stuur zit en de volledige controle heeft. Andere risicomanagers en experts ondersteunen het bestuur daarbij. 

  BeFrank is eindverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid. Daarom hebben we een kader gemaakt van doelstellingen en randvoorwaarden. Dat hebben we onafhankelijk van andere partijen opgesteld.