Menu

Lifecycles: beleggingen afgestemd op je leeftijd

Bij BeFrank beleggen we je pensioenpremie in een lifecycle. Dat betekent dat we de beleggingen afstemmen op je leeftijd. Ons doel: een perfecte balans tussen risico, rendement en duurzaamheid. Hieronder lees je hoe we dat aanpakken.

Zo werkt een lifecycle

Als je jong bent, willen we veel rendement uit je beleggingen halen. We beleggen dan met wat meer risico. Hoe dichter je bij je pensioenleeftijd komt, hoe minder risicovol we beleggen. 

Minder beleggingsrisico

In kleine stapjes zetten we de risicovollere beleggingen om naar beleggingen met minder risico. Waarom we dat doen? Hoe ouder je wordt, hoe minder tijd er is om mogelijke tegenvallers goed te maken.

Minder renterisico

En we verkleinen het ‘renterisico’. Dat is het risico dat je pensioen lager wordt doordat de rente daalt. Zo zorgen we ervoor dat je pensioen minder afhangt van de ontwikkelingen op de beurs. En van de rentestand op je pensioendatum.

We houden de lifecycles in de gaten

Bij BeFrank geloven we in rendement als het kan en zekerheid als het nodig is. Onze specialisten houden de lifecycles daarom goed in de gaten. Doet een beleggingsfonds het niet zo goed op de beurs? Dan vervangen wij het fonds. Jij hoeft daar zelf niets voor te doen.

We beleggen gespreid

We vinden het belangrijk de beleggingsrisico’s te spreiden. Daarom beleggen we je pensioengeld in verschillende beleggingscategorieën en fondsen.  Zo zorgen we voor een goede mix van beleggingen. Gaat het met de ene belegging tijdelijk wat minder? Dan kan de andere belegging dat weer goed maken.

We beleggen duurzaam

Je kan erop vertrouwen dat wij je pensioengeld zo eerlijk mogelijk beleggen. Wij investeren in bedrijven die goed omgaan met mens en milieu.

Zelf keuzes maken voor je lifecycle

Bij BeFrank beleggen we je pensioenpremie volgens een standaard risicoprofiel. Dat profiel kiest je werkgever voor jou. Jij bepaalt zelf of dit bij jou past. Of dat je dit liever wil aanpassen. Het gaat tenslotte om jouw toekomst.

Wil je je risicoprofiel of je beleggingsvorm veranderen? Dat geef je makkelijk en snel door via je persoonlijke pensioenpagina.

Risico’s afbouwen

Op het afbouwen van je beleggingsrisico heb je ook zelf invloed. Kies er bijvoorbeeld voor om het risico eerder of later af te bouwen. Dit zijn je keuzes:

> Je pensioenleeftijd kiezen
We bouwen risicovolle beleggingen standaard af tot je (verwachte) AOW-leeftijd. Je mag hiervan afwijken. Bijvoorbeeld door als eindleeftijd de pensioenleeftijd in je pensioenregeling te kiezen. Of een ander moment. Lees hoe je je pensioenleeftijd bepaalt.

> Je afbouwpercentage kiezen
We bouwen je beleggingsrisico in stappen zo veel mogelijk af. Zodat je op latere leeftijd zo min mogelijk risico neemt met je beleggingen. Als je wil, kies je zelf hoe ver je je beleggingsrisico wil afbouwen. Bijvoorbeeld tot 15%, 30%, 45% of 60%.


Waarom je dat zou doen? Hoe langer we beleggen met meer risico, hoe meer kans dat je pensioenkapitaal groeit. Maar vergeet niet: de resultaten van je beleggingen kunnen ook tegenvallen.

We verbeteren onze beleggingen als dat nodig is

Ieder jaar onderzoeken we of we ons beleggingsbeleid moeten verbeteren. Bijvoorbeeld omdat de markt verandert. Omdat er nieuwe wetgeving komt. Of omdat we verwachten dat het rendement of beleggingsrisico hoger of lager wordt.

Door dit alles goed in de gaten te houden zorgen we voor het beste pensioenresultaat.