Menu

Pensioenregelingen bij BeFrank

Hebben je klanten meer dan 25 medewerkers in dienst? Dan kunnen ze een pensioenregeling afsluiten bij BeFrank. Op deze pagina vertellen we wat je hier als adviseur over moet weten.

Bij BeFrank bieden we een collectief pensioen aan, op basis van beschikbare premieregelingen. Oftewel: de Defined Contribution of DC-regeling. We bieden pensioenregelingen aan onder de Pensioenwet en onder de Wet toekomst pensioenen. Via het aanvraagformulier kan je een offerte bij ons opvragen of vraag je salesconsultant.

We beleggen 100% van de pensioenpremies

Werknemers bouwen zelf pensioenkapitaal op met de premies die ze samen met hun werkgever betalen. Van die premies gaan geen verborgen kosten af. We beleggen dus 100% binnen onze lifecycles. Als je klant dat toestaat, kan de werknemer ook zelf beleggen.

Risico afbouwen

Hoe dichter medewerkers bij hun pensioenleeftijd komen, hoe minder beleggingsrisico  we nemen. Zo zorgen we voor meer zekerheid over de hoogte van hun pensioen.

Pensioen aankopen

Op het moment dat medewerkers de pensioendatum naderen, kopen ze zelf een pensioen aan bij een verzekeraar naar keuze.

Meer weten? We hebben alle kenmerken en mogelijkheden van onze pensioenregeling op een rij gezet.

Verzekeringen

Willen je klanten risico’s afdekken voor hun medewerkers? Dat kan. In onze basisregeling zit bijvoorbeeld standaard een arbeidsongeschiktheidsverzekering inbegrepen. Die geldt voor alle medewerkers.

Overlijdt een van de werknemers van je klant? Dan komt een nabestaandenpensioen goed van pas. Meer weten? Lees onze pagina over verzekeringen.

Nettopensioenregeling

Hebben medewerkers een salaris dat hoger is dan € 137.800 (2024) per jaar? Dan is een nettopensioenregeling een optie. Medewerkers bouwen vrijwillig een nettopensioen op over het salarisdeel boven de € 137.800 per jaar.

Geen belasting in box 3

De werkgever betaalt de premie namens de medewerker, uit het nettosalaris. Zo bouwen medewerkers vermogen op in de tweede pensioenpijler. De pensioenopbouw valt dan in box 1. Dus hoeven medewerkers geen belasting te betalen over de waarde van hun nettopensioen in box 3.

Verzekering

Kiezen medewerkers voor een nettopensioenregeling? Dan kunnen zij ook een nabestaandendekking voor het partnerpensioen kiezen.

Meer weten over een nettopensioen bij BeFrank? Bekijk het onderstaande filmpje. Goed om te weten: in het filmpje spreken we nog over een salaris boven € 100.000 per jaar. Dit is inmiddels (2024) € 137.800