Menu

Pensioenverzekeringen bij BeFrank

Bij BeFrank kan je pensioenverzekeringen afsluiten voor je medewerkers. Zo komt hun pensioen (of dat van hun nabestaanden) niet in gevaar als zij overlijden of arbeidsongeschikt raken. Hieronder lees je hoe je deze risico’s afdekt.

Risico: overlijden

1. Partner- en wezenpensioen

Als een medewerker overlijdt, valt voor het gezin (een deel van) het inkomen weg. Als werkgever kan je dit risico voor de nabestaanden verzekeren. Dat doe je door te kiezen voor het partner- en wezenpensioen.

Overlijdt een medewerker vóór zijn of haar pensioendatum? Dan krijgen de partner en kinderen een uitkering:

  • Partners ontvangen een partnerpensioen zolang ze leven.
  • Kinderen krijgen een wezenpensioen tot een vastgestelde leeftijd. Dit verschilt per regeling. Valt jouw regeling onder de Pensioenwet, dan bepaal jij als werkgever of dit 21, 27 of 30 jaar is. Valt jouw regeling onder de Wet toekomst pensioenen dan is dit standaard 25 jaar.

Salaris boven de € 137.800

Verdient een medewerker meer dan € 137.800 (2024) per jaar? En bouwt hij of zij pensioen op via een netto pensioenregeling? Dan kan de medewerker voor het salarisdeel boven de € 137.800 zelf kiezen voor een partner- en wezenpensioen. Dat is een levenslang gegarandeerd bedrag. De premie voor deze verzekering betaalt de medewerker zelf.

2. Anw-hiaatverzekering

Als een medewerker overlijdt, krijgen de nabestaanden soms een Anw-uitkering. Dat is een basisinkomen van de overheid.

Een Anw-uitkering krijg je niet zomaar. Daarvoor moet je aan strenge eisen voldoen.

Met een Anw-hiaat verzekering krijgt de partner van de overleden medewerker een maandelijkse uitkering. Net zo lang tot de partner de pensioenleeftijd heeft bereikt.

Heb je een pensioenregeling onder de Wet toekomst pensioenen? Dan kun je er ook voor kiezen om de keuze voor een extra nabestaandenpensioen te laten maken door je medewerkers zelf.

Persoonlijke keuze

Je sluit de Anw-hiaatverzekering af voor al je medewerkers. Of alleen voor de medewerkers die hier behoefte aan hebben.

Je medewerkers geven dan via hun persoonlijke pensioenpagina door of ze deze dekking willen toevoegen aan hun pensioen. Zij betalen dan zelf de premie.

Risico: arbeidsongeschiktheid

1. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Raakt een medewerker arbeidsongeschikt? Dan heeft hij of zij recht op een uitkering. Dat is op basis van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Kies je voor de dekking ‘premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid’? Dan blijft je medewerker gewoon pensioen bij ons opbouwen. Wij nemen de premie dan geheel of gedeeltelijk van je over op het moment dat de deelnemer een WIA-uitkering krijgt en de loondoorbetalingsverplichting is komen te vervallen.

De premievrijstelling gaat in als de medewerker voor minstens 35% arbeidsongeschikt is. En een overheidsuitkering ontvangt. De vrijstelling stopt op zijn of haar AOW-datum, maar uiterlijk op de eerste dag van de (reglementaire) pensioendatum.

2. Arbeidsongeschiktheidspensioen

Heeft je medewerker recht op een WIA-uitkering? Dan krijgt hij of zij een uitkering van de overheid.

Kies je voor het arbeidsongeschiktheidspensioen van BeFrank? Dan krijgt je medewerker daarnaast ook een periodieke uitkering van ons.

Je sluit het arbeidsongeschiktheidspensioen af voor al je medewerkers.

Goed om te weten

Op het moment dat je uit dienst gaat ben je niet meer verzekerd voor arbeidsongeschiktheid of verhoging van arbeidsongeschiktheid die is ontstaan na het aflopen van het dienstverband.