Menu

Pensioenverzekeringen bij BeFrank

Bij BeFrank bieden we meer dan alleen het opbouwen van een pensioen voor later. Zo kunnen je klanten bij ons ook risico’s afdekken voor hun medewerkers. Denk aan het risico op overlijden of het risico om arbeidsongeschikt te raken. Op deze pagina lees je welke pensioenverzekeringen we aanbieden.

1. Risico: overlijden

Werkgevers kunnen bij al onze regelingen kiezen voor een nabestaandenpensioen. De hoogte van het nabestaandenpensioen is afhankelijk van de regeling waar de werkgever voor gekozen heeft. Er zijn twee opties:

  • Onder de Pensioenwet. De hoogte van dit pensioen hangt af van het laatstverdiende loon van de medewerker (eindloon) of van het gemiddelde loon (middelloon).
  • Onder de Wet toekomst pensioenen. De hoogte van het nabestaandenpensioen is afhankelijk van het percentage van jouw huidig pensioengevend salaris.

Daarmee dekken we een zo ruim mogelijk nabestaandenpensioen wanneer een medewerker overlijdt.

Extra nabestaandenpensioen

De regeling waar een werkgever voor gekozen heeft is bepalend voor het extra nabestaandenpensioen.

Onder de Pensioenwet. Overlijdt een medewerker vóór zijn of haar pensioendatum? Dan komt het opgebouwde pensioenkapitaal beschikbaar voor de nabestaanden. Dit noemen we restitutiebeding.

De partner van de medewerker en/of zijn of haar kinderen onder de 27 jaar (of in sommige gevallen 21 of 30 jaar) kunnen hiermee een extra partnerpensioen en/of wezenpensioen aankopen. Dit pensioen komt bovenop het verzekerde risico-nabestaandenpensioen.

Onder de Wet toekomst pensioenen. Overlijdt een medewerker voor zijn of haar pensioendatum? Dan komt het opgebouwde pensioen ten goede van de werknemers die nog leven en wordt het geld verdeeld over hun pensioenkapitalen. Dit noemen we ‘Bonus bij leven’.

Nabestaandenpensioen voor salarissen boven € 137.800

Heeft je klant medewerkers in dienst die meer verdienen dan € 137.800 (2024) per jaar? Dan kunnen zij kiezen voor een partner- en wezenpensioen over het pensioengevend inkomen boven dit bedrag. Hun nabestaanden ontvangen dan een extra uitkering tot zij zelf overlijden. De premie betalen de medewerkers zelf. 

2. Risico: arbeidsongeschiktheid

Raken medewerkers van je klant arbeidsongeschikt? Dan hebben ze recht op een WIA-uitkering. Kiest je klant voor ‘premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid’? Dan zetten wij samen met de verzekeraar de pensioenopbouw voort als medewerkers arbeidsongeschikt raken.      

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

De premievrijstelling gaat in op de dag dat een medewerker ten minste voor 35% arbeidsongeschikt is. En een overheidsuitkering in het kader van de WIA ontvangt. De premievrijstelling stopt uiterlijk de eerste dag van de reglementaire pensioendatum.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Hebben medewerkers van je klant recht op een WIA-uitkering? Dan ontvangen zij periodiek een bedrag van de overheid. Kiest je klant voor een arbeidsongeschiktheidspensioen? Dan krijgen medewerkers daarnaast ook een periodieke uitkering van BeFrank.