Menu

Ontwikkelingen op de financiële markten

26 maart 2020

Nieuws

Het zal u niet zijn ontgaan dat er grote onrust is op de financiële markten. De verspreiding van het coronavirus heeft geleid tot ingrijpende maatregelen over de hele wereld. De hele economie merkt daar nu de gevolgen van. Deze maatregelen en de onzekerheid over de verdere gevolgen van het coronavirus leiden tot grote schommelingen op de financiële markten. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Uw pensioengeld is gespreid belegd
Een belangrijk uitgangspunt bij het beleggen van uw pensioengeld is dat dit gespreid gebeurt. Wij beleggen over de hele wereld in veel bedrijven, sectoren en soorten beleggingen (aandelen, obligaties). Niet elke belegging wordt even hard geraakt door de huidige onrust. Bovendien voorkomen we daarmee dat een koersdaling of faillissement van een enkel bedrijf veel invloed heeft op de waarde van uw beleggingen. De spreiding zorgt voor een beperking van het risico.

Afbouw van risico als u ouder wordt
Uw pensioengeld wordt automatisch minder risicovol belegd naarmate uw ouder wordt. Als u nog jong bent, heeft u namelijk nog genoeg tijd om sterke koersdalingen weer goed te maken. Als u wat ouder bent is dat niet het geval. Dan zorgen we voor minder risicovolle beleggingen die minder last hebben van plotselinge grote koersdalingen.

Lange termijn
Pensioengeld belegt u voor de lange termijn. Het is daarbij onvermijdelijk dat er periodes optreden van sterke koersschommelingen. We weten dat dit soort periodes zich voordoen, maar niet op welk moment. Wel is bekend uit historische analyses dat beleggen op de lange termijn altijd betere resultaten geeft dan bijvoorbeeld sparen. Ook is bekend dat het structureel goed timen van periodes van koersdalingen en vervolgens herstel bijzonder lastig is. Het is daarom belangrijk om bij beleggen voor pensioen een lange termijn horizon te blijven hanteren.

En nu?
Wij zijn overtuigd van de uitgangspunten zoals hierboven beschreven. Periodes van grote onrust komen voor. Het gevoel dat er dan direct ingegrepen moet worden door beleggingen te verkopen lijkt misschien aantrekkelijk. Maar de principes die we toepassen zijn juist gemaakt voor zowel goede als lastige tijden en blijven daarmee ook in de huidige tijd overeind. Het hoofd koel houden in moeilijke tijden is het beste wat we kunnen doen.

Lees meer over:
1. De impact op mijn beleggingen
2. Bijna met pensioen en nu?
3. Uitkering bij overlijden of arbeidsongeschiktheid