De impact op mijn beleggingen

Ondanks de grote koersschommelingen die we momenteel ervaren op de financiële markten, is het belangrijk om het hoofd koel te houden en het doel op de langere termijn niet uit het oog te verliezen. Schommelingen op de beurs komen vaker voor, dit hoort bij beleggen. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Lange termijn
Pensioengeld belegt u voor de lange termijn. Het is daarbij onvermijdelijk dat er periodes optreden van sterke koersdalingen. We weten dat dit soort periodes zich af en toe voordoen, maar vanzelfsprekend niet op welk moment. Wel is bekend uit historische analyses dat beleggen op de lange termijn betere resultaten geeft dan bijvoorbeeld sparen. Kijken we naar historische koersontwikkelingen, dan zien we dat koersdalingen uiteindelijk weer gevolgd werden door koersstijgingen. Het is daarom belangrijk wanneer belegd wordt voor pensioen de lange termijn horizon niet uit het oog te verliezen.

Focus op lange termijn kan helpen koersfluctuaties op korte termijn te relativeren. Het is bekend dat overhaaste paniekverkopen en aankopen en het goed timen van periodes van koersdalingen en vervolgens herstel, verkeerd kan uitpakken. Sterker nog, dit geeft vaak grote verliezen onder andere doordat bij paniekverkopen de daaropvolgende koersstijgingen gemist worden. Als iemand bijvoorbeeld na de kredietcrisis is gestopt met beleggen, is hij 12% rendement per jaar misgelopen. Daarom hanteren wij een lange termijn strategie.

Uw pensioengeld is gespreid belegd
Een belangrijk uitgangspunt bij het beleggen van uw pensioengeld is dat dit gespreid gebeurt. Wij beleggen over de hele wereld in veel bedrijven, sectoren en soorten beleggingen (aandelen, obligaties). Niet elke belegging wordt even hard geraakt door de huidige onrust, en bovendien voorkomen we daarmee dat een koersdaling of eventueel faillissement van een enkel bedrijf veel invloed heeft op de waarde van uw beleggingen. De spreiding zorgt voor een beperking van het risico.

Beleggen volgens de lifecycle-methode
We beleggen de pensioenpremie volgens de lifecycle-methode. Dit betekent dat we rekening houden met leeftijd door te focussen op het maken van rendement als iemand jong is. Er is dan tijd om tussentijdse schommelingen goed te maken als de economie weer aantrekt. Naarmate de pensioenleeftijd dichterbij komt, beleggen we geleidelijk met minder risico. Zo zorgen we ervoor dat ontwikkelingen op de beurs minder invloed hebben op het uiteindelijke resultaat.

Om die reden bestaat de lifecycle ook uit meerdere onderdelen. Het rendementsgedeelte wat met name in de jongere jaren wordt ingezet moet zorgen voor de vermogensgroei van de premies. Daarin beleggen we onder andere in aandelen. Maar op een gegeven moment bouwen we dat af en wordt er steeds meer belegd in de zogenoemde matching funds. Het tijdstip waarop dat gebeurt hangt af van uw risicoprofiel. In de matching funds wordt belegd in staatsobligaties en daarmee samenhangende beleggingen. Deze fondsen geven meer zekerheid over de hoogte van de te verwachten pensioenuitkering.

Houd uw hoofd koel!
Periodes van grote onrust kunnen het gevoel geven dat er direct ingegrepen moet worden. Maar de principes die we toepassen blijven ook in de huidige tijd overeind. Het hoofd koel houden in moeilijke tijden is het beste wat we kunnen doen.

Risicoprofiel
Voor uw pensioenregeling beleggen wij volgens een vooraf bepaald risicoprofiel. De meeste standaardopties voor beleggen in uw pensioenregeling heeft uw werkgever met ons afgesproken. Maar u mag hier op verschillende onderdelen zelf van afwijken. Zo kunt u de manier van beleggen laten aansluiten bij úw wensen en situatie. Het risicoprofiel is één van deze standaardopties waar u van af kunt wijken. Met behulp van de profielbepaler kunt u bepalen wat het beste bij u past. Door de periode van onrust bent u nu wellicht geneigd om snel uw profiel te wisselen, maar juist in deze periode is het heel belangrijk om dit alleen weloverwogen te doen.

Zelf beleggen
Als u zelf fondsen kiest om in te beleggen en niet meer in één van onze lifecycles belegt, kunt u ook nu de profielbepaler weer invullen om te kijken welk risicoprofiel het beste bij u past. Ook kunt u contact opnemen met uw beleggingsadviseur als u vragen heeft over uw beleggingen of meer wilt weten over mogelijk te nemen stappen.

Lees meer over:
1. Bijna met pensioen en nu?
2. Uitkering bij overlijden of arbeidsongeschiktheidspensioen