Menu

De vernieuwde Profielbepaler staat live!

25 januari 2024

Nieuws

In december kondigden we het al aan en nu is het zover… de vernieuwde Profielbepaler staat live! De tool hebben we samen met Nationale-Nederlanden ontwikkeld en uitgebreid getoetst op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. Alle werknemers bepalen zo nog nauwkeuriger hun risicoprofiel. Hiermee begeleiden we werknemers nog beter bij het maken van beleggingskeuzes.

Periodiek houden we een risicohoudingsonderzoek. Zo stellen we het standaard risicoprofiel voor de werknemers vast. Deze standaard nemen veel werkgevers over. In veel regelingen kan een werknemer afwijken van het standaard risicoprofiel. En dus meer of minder risico met de beleggingen nemen. De Profielbepaler helpt bij het maken van die keuze. Met de online tool bepalen werknemers eenvoudig hun eigen risicoprofiel.

Nieuwe inzichten, nauwkeuriger profiel 

Lange tijd was het gebruikelijk de risicohouding vast te stellen met behulp van alleen tekstuele meerkeuzevragen. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat cijfermatige methodes bijdragen aan een nog nauwkeuriger bepaling van het profiel. Op basis van dit inzicht hebben wij met een multidisciplinair team de nieuwe vragenlijst ontworpen. Het resultaat is een vragenlijst met tekstuele vragen én vragen met cijfers.

Activatie risicoprofiel checken

De komende periode hebben we een overgang van de oude naar de vernieuwde Profielbepaler. De risicoprofielen die zijn bepaald met de oude profielbepaler blijven geldig. Ook dit jaar gaan we werknemers weer activeren om hun risicoprofiel (opnieuw) te checken. Om er zo voor te zorgen dat werknemers keuzes maken die passen bij hun persoonlijke situatie. 

Wat merkt de werknemer?

Werknemersmerken verder weinig van de overgang. De vernieuwde Profielbepaler is voor alle werknemers beschikbaar. Deze vinden zij op precies dezelfde plek in hun persoonlijke pensioenpagina of in de Pensioen App. Ook de stappen om beleggingskeuzes te maken zijn niet veranderd; alleen de vragen en informatie ín de Profielbepaler zijn aangepast.

Wij blijven vernieuwen! 

We zijn heel trots op onze vernieuwde Profielbepaler. Maar we zijn ook ambitieus en blijven werken aan de nauwkeurigheid en het gebruiksgemak. Natuurlijk houden we je ook in toekomst op de hoogte van alle verbeteringen.