Bijna met pensioen en nu?

Op uw pensioendatum komt een kapitaal beschikbaar. Met dit kapitaal koopt u een pensioen aan.

Renteschommelingen
De hoogte van uw pensioen is niet alleen afhankelijk van de resultaten van deze beleggingen, maar ook van de rentestand op het moment van pensioen aankopen. Hoe lager de rente, hoe lager uw pensioen. Om uw pensioen voor een groot deel te beschermen tegen de invloed van de rente, gebruiken wij matchingfondsen. Gaat de rente omlaag, dan stijgt de waarde van deze fondsen. Keerzijde is dat als de rente stijgt, de waarde van deze fondsen daalt. Wel kunt u dan nog ongeveer hetzelfde pensioen aankopen. Hiermee is uw pensioen beter beschermd tegen renteschommelingen en zo weet u steeds beter waar u aan toe bent.

Aandelenschommelingen
Het rendementsgedeelte wat met name in de jongere jaren wordt ingezet moet zorgen voor de vermogensgroei van de premies. Daarin beleggen we onder andere in aandelen. Wordt er volgens het standaard risicoprofiel belegd, dan wordt in het laatste jaar van uw pensioen nog maximaal 15% in return funds belegd. Dit betekent dat een daling van de return funds zorgt voor een beperkte impact op uw beleggingen. Geleidelijk verminderen we het aandeel in return funds en vergroten wij het aandeel in matchingfondsen.

Gaat u binnen een jaar met pensioen en wilt u minder beleggingsrisico lopen?
U kunt dan één van de volgende mogelijkheden overwegen:

1. Als u niet langer wilt beleggen in risicovolle categorieën (zoals aandelen) kunt u uw risicoprofiel omzetten naar Zeer Defensief.
Vul dan de profielbepaler in en kijk of dat bij u past. U belegt dan niet meer in return funds, maar geheel in matchingfondsen. Deze matchingfondsen kunnen nog wel stijgen of dalen in waarde maar geven uiteindelijk meer zekerheid over de hoogte van uw pensioen. De verwachte pensioenuitkering wordt dan minder beïnvloed door de ontwikkelingen op de financiële markten.

2. Als uw pensioenregeling de mogelijkheid biedt om zelf te beleggen zou u ook hiervoor kunnen kiezen.
U kunt uw pensioenkapitaal dan op uw pensioenrekening laten staan; het wordt dan niet belegd. Om te kunnen zelf beleggen moet u wel een aantal vragen over beleggen goed beantwoorden op uw pensioenpagina.
Let op, als u niet belegt:

 • loopt u renterisico op uw pensioenkapitaal, waardoor een wijziging in de rentestand gevolgen heeft voor uw verwachte pensioenuitkering. Bij lifecycle beleggen dekken wij dit renterisico af door te beleggen in matchingfondsen
 • loopt u mogelijke koersstijgingen mis bij herstel van de financiële markten
 • worden er nog wel beheerkosten in rekening gebracht

Vlak voor uw pensioendatum
U heeft voordat u met pensioen gaat de volgende keuzes:

 • Vast of variabel pensioen
  Met een vast pensioen heeft u de zekerheid over de hoogte van het pensioen, maar kunt u niet meer profiteren van een latere stijging van de aandelenmarkt en stijgende rente. Met een variabel pensioen blijft uw pensioen deels belegd waardoor u langer de kans heeft om te profiteren van stijgende aandelenmarkten en/of rente. Het variabel pensioen kent daardoor niet de zekerheid van een vast pensioen en kan ieder jaar hoger of lager zijn.
 • Uitstellen van uw pensioendatum
  Zolang u nog in dienst bent hoeft u nog geen pensioen aan te kopen en kan uw pensioenkapitaal nog aangroeien. Dit kan als u de pensioendatum nog niet heeft bereikt. Het uitstellen kan uiterlijk tot 5 jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd.
 • U gaat gedeeltelijk met pensioen (deeltijd)
  U ontvangt voor dat deel een uitkering. Voor het deel dat u nog werkt kan uw pensioenkapitaal nog aangroeien.

U kunt meer lezen hierover op uw persoonlijke pensioenpagina en u kunt hier verschillende aanbieders van pensioenuitkeringen met elkaar vergelijken. Raadpleeg ook een pensioenadviseur.