Menu

Vernieuwde Profielbepaler binnenkort live

18 december 2023

Nieuws

Begin 2024 is het zover: BeFrank lanceert haar vernieuwde Profielbepaler. We hebben deze tool samen met Nationale-Nederlanden ontwikkeld en uitgebreid getoetst op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten. De vernieuwde Profielbepaler stelt het risicoprofiel van een deelnemer nog nauwkeuriger vast. Zo kunnen we onze deelnemers nog beter begeleiden bij het maken van beleggingskeuzes. 

Periodiek houden we een risicohoudingsonderzoek. Zo stellen we het standaard risicoprofiel voor al onze deelnemers vast. Deze standaard nemen veel werkgevers over. In veel regelingen kan een deelnemer afwijken van het standaard risicoprofiel. En dus meer of minder risico met de beleggingen nemen. De profielbepaler helpt bij het maken van die keuze. Met de online tool bepalen deelnemers eenvoudig hun eigen risicoprofiel.

Nieuwe inzichten, nauwkeuriger profiel 

Lange tijd was het gebruikelijk de risicohouding vast te stellen met behulp van alleen tekstuele meerkeuzevragen. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat cijfermatige methodes bijdragen aan een nog nauwkeuriger bepaling van het profiel. Op basis van dit inzicht hebben wij met een multidisciplinair team een nieuwe vragenlijst ontworpen. Het resultaat is een vragenlijst met tekstuele vragen én vragen met cijfers.

Activatie risicoprofiel checken

De komende periode hebben we een overgang van de oude naar de vernieuwde Profielbepaler. Ook in 2024 gaan we deelnemers weer activeren om hun risicoprofiel te checken. Om er zo voor te zorgen dat deelnemers keuzes maken die passen bij hun persoonlijke situatie. 

Wat merkt de deelnemer?

Deelnemers merken verder weinig van de overgang. Zij vinden de Profielbepaler op precies dezelfde plek in hun persoonlijke pensioenpagina of in de Pensioen App. Ook de stappen om beleggingskeuzes te maken veranderen niet; alleen de vragen en informatie ín de Profielbepaler worden aangepast.  

We blijven vernieuwen! 

We zijn heel trots op onze vernieuwde Profielbepaler. Maar we zijn ook ambitieus en blijven werken aan de nauwkeurigheid en het gebruiksgemak. Natuurlijk houden we je ook in toekomst op de hoogte van alle verbeteringen.  

We informeren je zodra de vernieuwde Profielbepaler live staat.