Menu

Terugblik beleggingsjaar 2022

25 januari 2023

Nieuws

2022 was een uitzonderlijk jaar. Een jaar waarin zowel aandelen als obligaties behoorlijk in waarde zijn gedaald. In dit artikel geven we een kort overzicht van wat er afgelopen jaar gebeurde op de beurs en wat de impact is op pensioen.

Het jaar van geopolitieke spanningen, hoge inflatie en stijgende rente

Het begin van het jaar stond in het teken van geopolitieke spanningen: de inval van Rusland in Oekraïne met als direct gevolg wereldwijde sancties tegen Rusland. Dit heeft ook impact gehad op de grondstofprijzen die omhoog schoten. De energiekosten stegen en we kregen wereldwijd te maken met een hoge inflatie. Terwijl wij in Nederland juist lang te maken hebben gehad met een lage inflatie. Nadat de centrale banken zijn gestopt met het opkopen van obligaties op de markt, hebben ze in 2022 in meerdere stappen de rente verhoogd om de hoge inflatie te beperken.

Negatieve rendementen

Door de renteverhoging en de angst voor inflatie daalden veel aandelen in 2022 behoorlijk in waarde. Dit gold overigens niet voor alle aandelen, er zijn bijvoorbeeld ook bedrijven die hebben geprofiteerd van de gestegen grondstofprijzen. Ook de meer veilig geachte obligaties werden hard geraakt door de grote rentestijgingen. Bedrijfsobligaties werden zelfs dubbel geraakt, omdat de creditspreads (rentevergoeding voor kredietrisico) ook nog eens opliepen.

Impact op pensioen

Voor alle leeftijden en profielen zagen we afgelopen jaar negatieve rendementen. Dit hoeft overigens niet meteen tot een lager pensioen te leiden. Wanneer iemand dichtbij zijn pensioenleeftijd komt, wordt het negatieve rendement vooral veroorzaakt door de gestegen rente. Deze gestegen rente heeft ook invloed op het uiteindelijke pensioen dat aangekocht kan worden. Dat wordt namelijk ook goedkoper. Ons doel richting de pensioendatum is het zo stabiel mogelijk houden van het uiteindelijke pensioen. Ondanks de negatieve rendementen is dit goed gelukt. Lees hier meer over hoe we dit doen.

Als de pensioenleeftijd nog ver weg is

Wanneer het nog een tijd duurt voordat de pensioenleeftijd bereikt wordt, wordt het resultaat grotendeels bepaald door de rendementen op aandelen. Een negatief rendement is natuurlijk vervelend, maar het hoort bij beleggen. Belangrijk is om op lange termijn gemiddeld gezien een mooi positief beleggingsresultaat te halen. Een jaar met een negatief resultaat kan nog goed worden gemaakt met toekomstige rendementen. Daarnaast moet niet worden vergeten dat in de afgelopen jaren positieve rendementen zijn behaald, waaronder zeer hoge rendementen in 2019 en 2021.

Risico’s beperken

Bij BeFrank wordt het pensioengeld gespreid belegd. Wij beleggen over de hele wereld in veel bedrijven, sectoren en soorten beleggingen (aandelen, obligaties). Deze spreiding zorgt voor een beperking van de risico’s. Verder wordt het pensioengeld naarmate de pensioenleeftijd dichterbij komt automatisch minder in categorieën zoals aandelen belegd. Bij BeFrank bepalen werknemers zelf hoeveel risico zij willen lopen met de pensioenbeleggingen en hoe er wordt belegd. Dit kunnen zij zelf altijd wijzigen op hun persoonlijke pensioenpagina.

Altijd zicht op rendementen

Elk kwartaal publiceren wij de rendementen van de verschillende lifecycles op onze website. En via de app en op de persoonlijke pensioenpagina kunnen werknemers hun beleggingsrendementen 24/7 volgen.