Menu

Pensioen tastbaar maken

25 oktober 2021

Nieuws

Het pensioenakkoord moet het Nederlandse pensioenstelsel transparanter en persoonlijker maken. Maar wat betekent dit voor Nederlanders? Waarom voelen mensen deze transparantie en persoonlijke dienstverlening niet? Hoe maken pensioenuitvoerders en -fondsen mensen nieuwsgierig naar hun pensioen? En hoe kunnen we pensioen tastbaar maken? Reden voor BeFrank om samen met AZL en NN Life & Pensions deel te nemen aan het consortium ‘Pensioen tastbaar maken’.

Pensioen tastbaar maken
Pensioen tastbaar maken is een complexe maatschappelijke uitdaging. Keuzebegeleiding en deelnemersactivatie zijn belangrijke onderwerpen. Door het pensioenakkoord wordt dit nog belangrijker. Vanuit een gemeenschappelijk doel om pensioen meer tastbaar te maken voor Nederlandse werknemers, neemt BeFrank samen met diverse partijen uit de pensioensector deel aan dit project. Naast dit consortium van brede vertegenwoordiging uit de pensioensector, is er ook een consortium van creatieve en culturele partijen. In co-creatie zoeken de consortiumpartners naar manieren waarop het pensioenbewustzijn kan worden vergroot.

Co-creatiedagen
Het project loopt tot en met het eerste kwartaal van 2022. Alle consortiumpartners komen samen op drie co-creatie dagen. De eerste gezamenlijke dag vond plaats in juni. In de zomermaanden werd er reizend onderzoek gedaan op verschillende plekken in Nederland om waardevolle inzichten op te halen. Vorige week vond de tweede co-creatie dag plaats.

Andere partners uit het consortium zijn:
APG, Pensioenfonds ABP, Pensioenfonds Zorg & Welzijn, PGGM, Pensioenfederatie, Sociale Verzekeringsbank, Innovatielab Novum, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ASR, PGB Pensioendiensten. In het consortium van de creatieve partijen werken we samen met Muzus, Motivaction, en Think+DO.