Wat is een PPI?

Wat is een PPI nou eigenlijk? PPI betekent ‘Premiepensioeninstelling’. Het is een relatief nieuwe pensioenuitvoerder, naast verzekeraars en pensioenfondsen, die pensioenregelingen uitvoert en pensioenvermogen opbouwt, maar niet zelf het risico draagt. De oprichting van een PPI is mogelijk geworden sinds de Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel introductie premiepensioeninstellingen (PPI) die in 2011 in werking is getreden.

Hier leggen we je uit wat een PPI nou eigenlijk is.

Een PPI

Een PPI legt zich toe op de uitvoering van collectieve beschikbare premieregelingen (‘defined contribution’) in de tweede pijler. Collectieve beschikbare premieregelingen hebben als kenmerk dat de pensioenuitkering mede afhankelijk is van het resultaat van de beleggingen. De PPI biedt de mogelijkheid om in de toekomst pensioenregelingen over de grenzen uit te voeren. Voor bedrijven met vestigingen in meerdere landen biedt dit de mogelijkheid om de uitvoering te centraliseren, optimaliseren en de kosten te verlagen.