Menu

Nederlander wil zelf pensioen regelen

29 februari 2016

Nieuws

Ruim 40% van de Nederlanders houdt de regie over z’n pensioen het liefst in eigen handen. Zij bepalen graag zelf hun pensioenuitvoerder en beheren hun spaarpotje voor later met een eigen pensioenbankrekening. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 1000 Nederlanders in opdracht van online pensioenuitvoerder BeFrank.

Meer dan de helft van de ondervraagden zou graag vóór z’n 65e willen stoppen met werken. Toch hebben veel Nederlanders geen flauw idee hoe het is gesteld met de hoogte van hun pensioen. Het onderzoek laat zien dat bij bijna 80% dat overzicht enigszins of helemaal ontbreekt. En op de vraag hoeveel geld mensen later minimaal denken nodig te hebben om te kunnen leven, antwoordt ruim een kwart met “geen idee”. Ruim 30% van de ondervraagden zegt zich overigens wél zorgen te maken over een mogelijk pensioengat.”

Steeds meer stapelbanen
Het zijn stuk voor stuk signalen die erop wijzen dat het met het pensioenbewustzijn in ons land niet goed gesteld is. Dat raakt bovendien steeds verder in de knel nu de arbeidsmarkt in razend tempo flexibiliseert. Recent onderzoek laat zien dat het aantal traditionele dienstverbanden in ons land blijft dalen. Mensen van 35 jaar hebben gemiddeld maar liefst zeven banen op hun cv staan (bron CBS). Veel meer dan twintig jaar geleden. “Bijna de helft van de ondervraagden in ons onderzoek heeft bij meer dan één werkgever pensioen opgebouwd. Daardoor raken mensen al snel het overzicht kwijt”, zegt Folkert Pama, directeur van online pensioenuitvoerder BeFrank. Daar bovenop komen nog de zogeheten stapelbanen. “Dat zijn mensen die meervoudige arbeidsrelaties aangaan. Ze zijn dan bijvoorbeeld één dag in de week actief bij werkgever A, een andere dag bij werkgever B en de rest van de week werken ze als zzp’er. Uit ons onderzoek blijkt dat 20% van de Nederlanders meerdere inkomstenbronnen heeft en dat percentage zal de komende jaren verder stijgen”, aldus Pama. “Zzp’ers weten vaak helemaal niet of ze eigenlijk wel pensioen opbouwen en hoeveel geld er straks in dat spaarpotje zit. Wij vinden het belangrijk om mensen inzicht te geven in hun pensioen.”

Pensioenbankrekening
Ton Wilthagen, hoogleraar Arbeidsmarkt aan de Tilburg University, zei al dat deze veranderingen op de arbeidsmarkt nieuwe eisen stellen aan ons pensioenstelsel. Pama onderschrijft die wens. “Uit ons onderzoek blijkt dat veel Nederlanders zich niet in hun pensioen verdiepen omdat ze er zelf geen invloed op kunnen uitoefenen. Mensen bewust maken van hun pensioen lukt alleen als die mensen daar ook zelf iets over te zeggen krijgen.” Hij pleit daarom voor een radicale ommekeer: een eigen pensioenbankrekening voor alle Nederlanders. “Dat is een bankrekening die mensen zelf kunnen beheren. Een werkgever of opdrachtgever stort hierop het salaris dat is bedoeld voor de oude dag. Dat past veel beter bij de tijd van nu en zal het pensioenbewustzijn in ons land een enorme positieve impuls geven.”

Over BeFrank
BeFrank is sinds 2011 actief in de collectieve pensioenmarkt en is de eerste premiepensioeninstelling (PPI) van Nederland. BeFrank biedt een duidelijk pensioen, heldere communicatie, online dienstverlening en lage kosten. Zij maakt onderdeel uit van de Delta Lloyd Groep.

Over het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd door PanelWizard Direct. Dit is het onderzoekspanel van Kien onderzoek en telt ruim 30.000 leden van 16 jaar en ouder. De panelleden hebben vooraf aangegeven mee te willen werken aan marktonderzoek. PanelWizard hanteert de Gouden Standaard van MOA, dé branchebreed erkende wegingbenadering voor onderzoeksresultaten. Aan dit onderzoek hebben ruim 1000 Nederlanders meegewerkt.

Neem voor meer informatie contact op met: Isabelle van Ast. E-mail: pers@befrank.nl, Tel: 020 5621118.