Menu

Hoe zorg je voor meer aandacht voor pensioen?

9 november 2020

Vier tips voor meer betrokkenheid.

Pensioen, eigenlijk is het niets anders dan je salaris voor later. Er is de laatste jaren nogal wat te doen rondom pensioen. Werknemers hebben vaak slecht zicht op hun eigen pensioensituatie. Zonde, want er is veel geld gemoeid met pensioen. Na salaris is het de duurste arbeidsvoorwaarde.

Hoewel het inmiddels wel voor haast iedereen duidelijk is dat pensioen belangrijk is, zijn er nogal wat factoren die van invloed zijn op het belang van pensioen. Begin je bijvoorbeeld als net afgestudeerde 23-jarige bij je eerste werkgever, dan ben je meer geïnteresseerd in het afbetalen van je studieschuld en het sparen voor een huis of auto, dan in je pensioen waar je nog meer dan veertig jaar op moet wachten. En dat is ook logisch. Tel daarbij op dat je op je loonstrookje niet kunt terugvinden hoe groot je pensioenpotje is – je ziet alleen wat het je per maand kost – of hoeveel je organisatie hieraan bijdraagt. Dat laatste is voor je organisatie een gemiste kans.

Vier tips
Er gaat een flinke som geld naar de pensioenen, zonder dat medewerkers dat direct zien. Hoe kun je daar op inspelen? We geven vier tips om je medewerkers meer te betrekken bij hun eigen pensioen. En daar profiteert je organisatie ook van.

Tip 1: Communiceer helder
Pensioen is er om je medewerkers financieel fit te houden. Niet iedereen begrijpt even goed hoe pensioen in elkaar zit. Bij BeFrank gebruiken we daarom verschillende manieren om te communiceren met de deelnemers die bij ons pensioen opbouwen. Soms werkt het goed om dingen uit te leggen met een heldere tekst, maar in een andere situatie kan een filmpje juist in korte tijd iets heel ingewikkelds krachtig duidelijk maken. Zo ontvangen al onze nieuwe deelnemers een gepersonaliseerde welkomstvideo. We moeten pensioen ook weer een beetje leuker maken met z’n allen.

Tip 2: Activeer je medewerkers
Een belangrijk, maar ondergeschoven kindje: het actief betrekken van je medewerkers bij hun pensioen. Door het nieuwe pensioenakkoord gaan we naar een steeds individueler stelsel. Maar jouw organisatie heeft er net zoveel belang bij dat medewerkers zo goed mogelijk worden betrokken bij hun pensioen. Je kunt je onderscheiden als goede werkgever door veel aandacht te besteden aan de financiële fitheid van je medewerkers, nu en in de toekomst. In de pre-coronatijd gingen we bij klanten langs om medewerkers letterlijk over de pensioendrempel te helpen en samen in te loggen. Sommige medewerkers staan er rooskleuriger voor dan ze zelf denken, bij anderen is er nog tijd om bij te sturen. Maar er geldt in alle gevallen één belangrijke voorwaarde: je moet weten hoe je ervoor staat. Dan kun je ook bijsturen als het nodig is. Door de coronamaatregelen proberen we nu via de digitale weg deelnemers te bereiken.

Tip 3: Zorg voor eenvoudige toegang
Goede communicatiemiddelen zorgen ervoor dat informatie beter toegankelijk wordt, maar vergeet ook de technologie niet. Bij BeFrank vertalen we dat naar een online portaal op organisatieniveau, waarin de hr-afdeling alle informatie rondom het pensioen van de organisatie eenvoudig kan terugvinden en mutaties kan verwerken. Maar ook kun je hierop zien hoeveel medewerkers al zijn ingelogd of bepaalde keuzes gemaakt hebben. Op medewerkerniveau hebben we een eenvoudige, maar veilige app waarin je medewerker alles over zijn pensioen kan terugvinden. Altijd en overal toegankelijk. Het draait erom dat je pensioen dicht bij de mensen brengt. Dat zij inzicht hebben én begrijpen waar het over gaat.

Tip 4: Neem maatschappelijke verantwoordelijkheid
Pensioenpremies worden belegd. Waar ze worden belegd kan nogal verschillen. De vraag die je je als organisatie daarom moet stellen is: ‘In welke wereld wil ik (straks) leven?’ Je medewerkers spelen daarin ook een belangrijke rol. Vooral bij de jongere generatie is er de behoefte om te investeren in een duurzame wereld. Dat kan ook via je pensioen. Ze kunnen bij ons zelf hun beleggingsrisico en beleggingsvorm kiezen. En de impact daarvan bekijken op hun app. Zowel de financiële als de duurzame impact. Bijvoorbeeld door te laten zien hoeveel douchebeurten er worden uitgespaard. Zo maken we het concreet en daarmee tastbaar.

Het tastbaar maken van het abstracte begrip pensioen helpt in de belevingswereld van de medewerker. Maar dat speelt op veel vlakken. Het vraagt om een gezamenlijke aanpak van organisatie en pensioenaanbieder. Samen kunnen we ervoor zorgen dat medewerkers hun hoofd niet afwenden voor pensioen, maar dat ze ernaar uitkijken. En door er meer aandacht aan te besteden zal ook de waardering toenemen. Een win-win situatie.

Dit artikel verscheen 3 november 2020 in PW Magazine.