Menu

Heldere communicatie zorgt voor hoge klanttevredenheid

4 juli 2023

Nieuws

In maart hielden wij een klanttevredenheidsonderzoek onder werkgevers en deelnemers over onze dienstverlening. Werkgevers gaven ons een 8,0 en deelnemers beoordeelden ons met een 7,5. We zijn enorm trots op deze score en op het feit dat onze klanten nog steeds erg tevreden over BeFrank zijn!

Deelnemers zijn nog steeds zeer tevreden over BeFrank. De binding die zij voelen is zelfs toegenomen sinds het vorige onderzoek in 2022. Dit uit zich in een hogere score (in 2022 7,3) en een toename van deelnemers die bij een vrije keuze ook voor BeFrank zouden kiezen. BeFrank slaagt er daarbij nog steeds in om voor de meeste deelnemers pensioen inzichtelijk en eenvoudig(er) te maken. Heldere informatie en de vele keuzemogelijkheden zijn positieve aspecten die er voor deelnemers uitspringen. Transparante en eerlijke communicatie zorgt ook voor een hoog vertrouwen in BeFrank.

Oudere deelnemers

Verbetermogelijkheden zitten voornamelijk nog in persoonlijke en proactieve communicatie en om alle leeftijdsgroepen aan te blijven spreken. Dit verbeterpunt kwam in 2022 ook naar voren. Daarop is vorig jaar een activatiecampagne ontwikkeld specifiek voor jongeren. Ook is het pensioneringsproces verbeterd. Op de persoonlijke pensioenpagina wordt de deelnemer hier stap voor stap meegenomen. Dit jaar gaan we een actie of mailing specifiek voor oudere deelnemers opzetten. We hopen dat deze verbeteringen onze dienstverlening naar een nog hoger niveau tillen. En uiteraard blijven we ons continu inzetten om pensioen dicht bij al onze deelnemers te brengen.

Gebruiksvriendelijk portaal

Werkgevers zijn over het algemeen zeer tevreden en ook de binding met BeFrank is nog steeds goed. Ook voor werkgevers draagt de toegankelijke, duidelijke communicatie en informatie bij aan het positieve beeld dat zij van BeFrank hebben. Transparantie en inzicht in beleggingen zorgen daarom ook voor vertrouwen. De gebruiksvriendelijkheid van het werkgeversportaal speelt een belangrijke rol voor werkgevers. Het contact met de pensioencoach of relatiebeheerder blijft ook een belangrijke rol spelen. Werkgevers zijn zeer te spreken over de deskundigheid, klantgerichtheid en duidelijkheid van hun contactpersoon.

Nieuwe pensioenwet

Veel werkgevers zien BeFrank graag als een sparringpartner die hen helpt bij het doen van pensioenzaken en informeren van hun medewerkers. Dit jaar is al veel informatie gedeeld over de nieuwe pensioenwet en daar zullen we mee doorgaan. Om inzicht te geven in de mogelijkheden van een nieuwe pensioenregeling onder de nieuwe pensioenwet, lanceerden we vorig jaar al de BeFrank Keuzetool. Dit jaar ontwikkelden we de Keuzehulp Nabestaandenpensioen. Hierin begeleiden we deelnemers stap voor stap bij het maken van keuzes voor het nabestaandenpensioen en maken we de keuzes persoonlijk. Uit het onderzoek bleek ook dat werkgevers het prettig vinden als hun werknemers goed geïnformeerd worden. Om de nieuwe pensioenwet ook voor deelnemers begrijpelijk te maken, maken we ook hier communicatiemiddelen voor, zoals een video en een FAQ. Deze worden nu ontwikkeld en verwachten we nog deze maand live te hebben.

Duurzaamheid

Verder wordt door sommige werkgevers aangegeven dat het duurzame karakter van BeFrank wel bekend is, maar dat de duurzame oplossingen nog meer uitgedragen mogen worden. Hier gaan we dit najaar verder mee aan de slag.

Wij verbeteren onze dienstverlening continu

De inzichten uit dit onderzoek, en ook tussentijdse feedback, helpen ons om onze dienstverlening steeds beter te maken! Wil je iets aan ons kwijt? Laat het ons weten!