Menu

Eerste premiepensioeninstelling krijgt vergunning.

27 juni 2011

Nieuws

AMSTERDAM- De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hebben een vergunning verleend aan BeFrank. Hiermee is BeFrank de eerste premiepensioeninstelling (PPI) van Nederland. Nu de toezichthouders het licht op groen hebben gezet, kan BeFrank officieel de markt betreden.

Een PPI is een nieuwe uitvoerder op de Nederlandse pensioenmarkt. Voorheen was pensioenuitvoering voorbehouden aan pensioenfondsen en verzekeraars. Folkert Pama, CEO van BeFrank: “Het is prachtig nieuws dat wij nu echt van start kunnen gaan. BeFrank is de eerste pensioenuitvoerder die werknemers en werkgevers realtime inzicht geeft in hun pensioen. Wij werken volledig online.”

Een werknemer kan altijd de actuele waarde van zijn pensioen zien. Daarnaast kan de deelnemer met de pensioenplanner berekenen hoe zijn pensioen zich gaat ontwikkelen. De unieke pensioenplanner geeft de uitkomsten en de waarschijnlijkheid van die uitkomsten aan. “BeFrank maakt zo met geavanceerde technieken, pensioen duidelijk voor werknemers,” aldus Pama.

BeFrank verenigt de efficiënte online technologie van BinckBank, met de pensioen- en beleggingskennis van Delta Lloyd. Vorig jaar zomer kondigden de moederbedrijven aan de krachten te bundelen in de joint venture BeFrank.

“De dienstverlening van BeFrank past goed in ons streven vernieuwende en eenvoudige oplossingen aan te bieden voor werkgevers en hun medewerkers”, zegt Emiel Roozen, CFO van Delta Lloyd Groep. “Met BeFrank laat Delta Lloyd Groep zien dat wij voorop lopen in de sector en werk maken van klantgerichte dienstverlening”, aldus Roozen.

BeFrank maakt pensioen eenvoudig en duidelijk. Werkgevers kunnen kiezen tussen actief beleggen of passief beleggen met indextrackers. Daarnaast kan de werkgever er voor kiezen om de werknemers zelf te laten beleggen via gerenommeerde fondshuizen. Keuzevrijheid is mooi, maar werknemers willen ook zekerheid. Daarom biedt BeFrank oplossingen voor het beheersen van diverse risico’s, zoals de beheersing van het renterisico met pensioenstabilisatiefondsen.

Koen Beentjes, voorzitter van de Raad van Bestuur van BinckBank: “Vanuit BinckBank verwachten we dat BeFrank, nu de vergunning binnen is, voor een grote verandering in de pensioenmarkt gaat zorgen door een pensioenproduct te bieden dat eenvoudig en toegankelijk is en tegen lage kosten beheerd wordt. De lage kosten zullen leiden tot meer pensioenopbouw voor de werknemers, die bovendien door de online dienstverlening hun pensioen kunnen ervaren als een begrijpelijk financieel product.”

Folkert Pama: “Sinds de bekendmaking van de joint venture hebben we al vele offerteverzoeken ontvangen. Een tiental ondernemingen heeft inmiddels aangegeven met BeFrank in zee te willen gaan. Naast grote bedrijven is ook het MKB geïnteresseerd in de pensioenoplossing van BeFrank. Reden voor BeFrank om ons ook op het MKB te gaan richten. ”

BeFrank richt zich op organisaties met een collectief pensioen gebaseerd op een beschikbare premieregeling. Ook ondernemingen en pensioenfondsen die willen overgaan op een beschikbare premieregeling, zijn welkom bij BeFrank. De dienstverlening van BeFrank bestaat uit twee componenten. Binnen de PPI wordt de vermogensopbouw verzorgd en met de volmacht van Delta Lloyd kan BeFrank verzekeringen bieden.

Na instemming van de Eerste Kamer met de ‘Wet introductie premiepensioeninstellingen’ heeft BeFrank in januari 2011 een vergunning aangevraagd bij de AFM en DNB. Delta Lloyd en BinckBank zijn verheugd dat BeFrank vanaf vandaag echt van start kan gaan.