Menu

AFAS Software en BeFrank automatiseren pensioenaangifte

3 februari 2015

Nieuws

Klanten van AFAS Software kunnen sinds kort gebruik maken van een koppeling met online pensioenuitvoerder BeFrank. Door deze koppeling is het niet meer nodig om mutaties in de personeelsbestanden handmatig door te geven, want dit proces kan volledig geautomatiseerd doorlopen worden. Omdat de aanlevering parallel loopt aan de loonaangifte, vermindert bovendien de kans op te late aanlevering.

Administratief gemak

De gerealiseerde koppeling heeft betrekking op de HRM en Payroll software van AFAS en de pensioenadministratie van BeFrank. Hierdoor kunnen klanten van AFAS hun wijzigingen in salaris- en personeelsbestand geautomatiseerd doorgeven aan BeFrank. Dit levert werkgevers veel administratief gemak op en het proces is veel minder foutgevoelig. Tijdens de pilotfase is de koppeling uitgebreid getest door de gezamenlijke klanten Fletcher Hotels en ANVA. Ook AFAS zelf maakt al ruime tijd met succes gebruik van de koppeling tussen beide systemen.

BeFrank heeft de ambitie eind 2015 de helft van al haar verwerkingen via automatische systeemkoppelingen te verwerken.

Klanten van AFAS kunnen op de website van BeFrank controleren of een koppeling voor hen zinvol is. Zij kunnen ook contact opnemen met BeFrank om de mogelijkheid van een koppeling te bespreken.