Actuele status voortgang nieuwe pensioenwet

Drie jaar na het Pensioenakkoord is het bijna zover. Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in werking. Met nog negen maanden te gaan, zetten wij de tijdslijnen voor je op een rij.

Wetsvoorstel aangeboden aan Tweede Kamer
Minister Schouten heeft op 30 maart de uitwerking van de Wet toekomst pensioenen aangeboden aan de Tweede Kamer. Hiermee is de politieke behandeling van de wet gestart. Lagere regelgeving volgt nog.

Ontwerpbesluiten volgen na het zomerreces
De minister verwacht na het zomerreces de ontwerpbesluiten voor te kunnen leggen aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Om vervolgens in het laatste kwartaal van dit jaar de wet aan te kunnen nemen. De wet treedt dan in werking na publicatie in de Staatscourant.

Gaat de minister de tijdslijnen halen?
Of de wet binnen het verwachte tijdspad wordt aangenomen, hangt af van de leden van de Tweede en de Eerste Kamer. Het blijft nog even afwachten wat de toekomst ons gaat brengen. Wel staat vast dat de tijdslijnen krap zijn.