Menu

Terugblik beleggingsjaar 2023

11 januari 2024

Nieuws

2023 was een goed jaar waarin zowel aandelen als obligaties flink in waarde zijn gestegen, na een behoorlijke daling in 2022. De rente en de inflatie daalden en de financiële markten herstelden zich. In dit artikel geven we een kort overzicht van wat er afgelopen jaar gebeurde op de beurs en wat de impact is op je pensioen.

Sinds 2022 hebben de centrale banken van ontwikkelde landen geprobeerd om de sterke inflatie tegen te gaan door de rente stapsgewijs te verhogen. Aan het eind van 2023 zijn ze hier mee gestopt. De inflatie is gedaald, maar nog steeds boven de doelstelling van 2%. De centrale banken willen nu voorkomen dat ze de economische groei teveel afremmen. De conflicten die we afgelopen jaar zagen in de wereld, hebben niet gezorgd voor grote impact op de beurs.

Positieve rendementen voor aandelen en obligaties

In 2023 hebben zowel aandelen als obligaties sterk gepresteerd. We zien bij aandelen dat vooral de tech-sector het goed doet en in het bijzonder de ‘Magnificent 7’. Deze naam wordt in de financiële wereld gebruikt voor een groep van zeven grote Amerikaanse tech-bedrijven, waaronder Apple en Tesla. Deze bedrijven hebben een grote impact op de aandelenrendementen vanwege de sterke financiële prestaties en hun grote aandeel in de markt.

Obligaties doen het goed, omdat de kapitaalmarktrente voor het eerst na drie jaar weer is gedaald. De centrale banken trapten op de rem met de renteverhogingen en de markt verwacht dat er volgend jaar weer renteverlagingen aankomen. Daarnaast hebben bedrijfsobligaties en obligaties uit opkomende markten het goed gedaan.

Impact op pensioen

Voor alle leeftijden en profielen zagen we afgelopen jaar positieve rendementen. Dit is fijn voor zowel de jongere als oudere werknemers. Voor jongere werknemers willen wij op langere termijn een positief beleggingsresultaat halen. Hiermee kan het pensioenkapitaal groeien waarmee uiteindelijk een goed pensioen aangekocht kan worden. Voor oudere werknemers focussen wij richting de pensioenleeftijd steeds meer op het zo stabiel mogelijk houden van het pensioen. We nemen beperkt risico met bijvoorbeeld aandelen, want er is minder tijd om een mogelijke schok vlak voor pensionering nog goed te maken. Dat betekent niet dat de waarde van beleggingen altijd stabiel blijft. In 2023 haalden wij ook positieve rendementen voor de oudere werknemers. Deze zijn nodig, omdat de gedaalde rente ervoor zorgt dat het aankopen van pensioen weer iets duurder is geworden. Lees hier meer over hoe dit werkt.

Spreiding zorgt voor het beperken van risico’s

BeFrank belegt het pensioengeld gespreid. Wij beleggen over de hele wereld in veel bedrijven, sectoren en in aandelen en obligaties. Deze spreiding zorgt voor een beperking van de risico’s. Verder beleggen wij het pensioengeld naarmate de pensioenleeftijd dichterbij komt automatisch minder in categorieën zoals aandelen. Bij BeFrank bepalen werknemers zelf hoeveel risico zij willen lopen met de pensioenbeleggingen en hoe er wordt belegd. Dit kunnen zij zelf altijd wijzigen met de Profielbepaler op hun persoonlijke pensioenpagina.

Altijd zicht op rendementen

Elk kwartaal publiceren wij de rendementen van de verschillende lifecycles op onze website. En via de app en op de persoonlijke pensioenpagina volgen werknemers hun beleggingsrendementen waar en wanneer het hun uitkomt.