Menu

Meer aandacht voor mentale gezondheid

2 januari 2024

Nieuws

De goede voornemens van de werkende Nederlanders zijn weer bekendgemaakt. Net als vorig jaar staat een betere balans tussen werk en privé op de eerste plaats. Daarbij valt op dat zeven van de tien ondervraagden komend jaar meer aandacht willen besteden aan mentale gezondheid en welzijn op het werk. Voor vrouwen geldt dat nog meer dan voor mannen. Dit zijn de opvallendste uitkomsten van het grote Nieuwjaarsonderzoek van online pensioenuitvoerder BeFrank, onder ruim duizend werknemers in loondienst van 25 jaar en ouder.

BeFrank houdt sinds 2018 jaarlijks het Nieuwjaarsonderzoek en signaleert zo ieder jaar wat de trends, wensen en sentimenten bij werknemers zijn op het gebied van werk en inkomen. Vorig jaar was de bezorgdheid rondom de persoonlijke financiële situatie een opvallend gegeven. Deze bezorgdheid is enigszins veranderd. In het vorige onderzoek verwachtte 27% moeite te hebben om rond te komen. Dit jaar is dat 21%. Ook maken minder ondervraagden zich meer zorgen op financieel gebied, 40% nu ten opzichte van 51% in het jaar daarvoor. Bovendien is te zien dat het animo om te bezuinigen afneemt.

Meer aandacht voor mentale gezondheid

Zeven op de tien respondenten (70%) willen het komend jaar meer aandacht besteden aan hun mentale gezondheid en welzijn op het werk. 43% wil zijn eigen grenzen kennen en respecteren. Bijvoorbeeld door eerder nee te zeggen bij overbelasting of extra werk. Daarnaast willen vier op de tien de tijd nemen voor zelfzorg, zoals lichaamsbeweging, gezonde voeding, voldoende slaap en ontspanningstechnieken. “Het valt op dat de wens op dit gebied bij vrouwen meer aanwezig is dan bij mannen”, zegt Rhebergen, commercieel directeur bij BeFrank. “Maar het is duidelijk dat er een sterke behoefte is om fit te zijn. Wij zien het belang van fit zijn, zowel financieel als fysiek. Daarom besteden we hier ook aandacht aan. Bijvoorbeeld door artikelen te publiceren en acties op te zetten om mensen te wijzen op het belang om fit te blijven.”

Meer aandacht voor duurzaamheid

Opvallend is dat 46% van de ondervraagden het belangrijk vindt dat de werkgever duurzame arbeidsvoorwaarden biedt. De helft van de respondenten vindt het belangrijker dan 5 jaar geleden dat de organisatie duurzaam is (49%). Ook verklaart 55% van de werknemers dat de werkgever duurzaam gedrag stimuleert. “Duurzaamheid speelt blijkbaar voor veel werknemers een grote rol. Voor werkgevers is dat een gegeven om rekening mee te houden. Bijvoorbeeld bij de keuze voor een pensioenregeling. Daarmee kun je impact maken op een betere wereld. Bij BeFrank kun je zelf als werknemer de keuze maken hoe duurzaam je je pensioengeld wilt beleggen”, aldus Rhebergen.

Zekerder over financiële toekomst

Rhebergen signaleert bij werknemers een positieve kijk op de toekomst: “Ondanks de recessie en de stijgende prijzen zijn de ondervraagden zekerder over hun financiële toekomst. Dat zorgt er ook voor dat meer ondervraagden bewust geld opzij willen zetten voor het pensioen, bovenop eventuele pensioenopbouw via de werkgever. Vier op de tien ondervraagden zijn dit van plan (41%). Ook zien we dat 44% van de respondenten pensioenvoorwaarden wil meenemen in salarisonderhandelingen bij een nieuwe baan. Daar ben ik blij om, want het is goed dat mensen aandacht geven aan hun inkomen voor later.”

Overige feiten

  • 76% van de ondervraagden vindt zijn werk betekenisvol en 72% vindt dit belangrijk
  • 33% heeft niet de intentie om van baan te veranderen in 2024
  • 54% verwacht in 2024 geen salarisverhoging of extra inkomen van de werkgever
  • 66% is van plan ergens op te gaan bezuinigen in 2024. Vorig jaar was dit 81%.
  • 24% weet precies hoeveel inkomen er is na pensionering. 53% weet dit niet precies.
  • 43% wil zijn eigen grenzen beter bewaken (bijvoorbeeld bij extra werkdruk). Dit geldt vaker voor vrouwen (49%) dan voor mannen (38%)

Over het onderzoek

In opdracht van BeFrank deed PanelWizard (www.panelwizard.com) in december 2023 onderzoek onder ruim 1.000 Nederlanders, werkend in loondienst (waarvan 60,3% fulltime en 39,7% parttime), van 25 jaar en ouder. Representatief naar geslacht, leeftijd, arbeidsparticipatie en opleidingsniveau.