Menu

Het is tijd om aan de slag te gaan met de nieuwe Pensioenwet

15 februari 2024

Nieuws

Nu de nieuwe Pensioenwet een half jaar van kracht is, wordt het voor werkgevers tijd om ermee aan de slag te gaan, vertelt Bart van de Wouw, pensioenadviseur bij ABAB. ‘Ik zie in de markt nog veel dat organisaties dit voor zich uitschuiven.’

Pensioen, dat is voor veel werknemers nog altijd een ver-van-mijn-bed-show, waarvoor ze – hoe belangrijk ook – maar moeilijk belangstelling kunnen opwekken. Opvallend genoeg geldt vaak min of meer hetzelfde voor werkgevers, merkt Bart van de Wouw. Hij is een van de zes pensioenadviseurs bij ABAB, een grote accountants- en adviesorganisatie die vooral actief is in het zuiden van het land. De Wet toekomst pensioenen mag dan vorig jaar zomer officieel in werking zijn getreden, het aantal werkgevers dat al actief ermee aan de slag is gegaan, is nog klein, constateert hij. ‘Je ziet veel organisaties dit nog voor zich uitschuiven. Terwijl dat niet verstandig is’, benadrukt hij. ‘Als je er als werkgever geen haastklus van wilt maken, is het nu wel nodig dat je op de trein springt.’

War for talent

ABAB ‘servicet’ ’tussen de 250 en 300 werkgevers op het gebied van collectief pensioen. Zeker in de huidige war for talent is het volgens Van de Wouw zaak dit onderwerp goed op de agenda te zetten en een impactanalyse te (laten) maken van wat de wet voor jouw organisatie betekent. ‘Sommige werkgevers denken: dat pak ik in 2027 wel op, omdat uiterlijk 1 januari 2028 de bestaande pensioenregelingen gewijzigd moeten zijn. Aan ons om dan uit te leggen: zo’n dossier bouw je op in lagen, je moet op tijd aan de slag. Je moet werkgevers hierin echt voeden met informatie. Niet door het extra complex te maken, maar door ervoor te zorgen dat het dossier op de radar komt.’

Persoonlijke keuzebudgetten

In de huidige krappe arbeidsmarkt ziet hij veel werkgevers die hun individuele pensioenregeling geïntegreerd willen zien in persoonlijke keuzebudgetten. Van de Wouw: ‘Jonge deelnemers willen niet altijd alleen maar sparen voor hun pensioen, maar bijvoorbeeld ook een extra hypotheek kunnen krijgen of een aanvullende opleiding. Bij goed georganiseerde bedrijven zie je vaker terug dat zij een regeling hebben, waarmee mensen zelf die keuze kunnen maken.’

Verandering arbeidsvoorwaarden

Wat de nieuwe pensioenwet betreft was Van de Wouw zelf vorig jaar blij dat de kogel door de kerk ging. ‘We hebben er zo lang naar uitgekeken. Op een gegeven moment wil je dan ook ermee aan de slag.’ Dat betekende voor hem en zijn collega’s: veel uitleggen aan klanten. Vaak aan de HR-afdeling, soms ook al aan de Ondernemingsraad. ‘Of een andere personeelsvertegenwoordiging, als ze die hebben samengesteld. Omdat het gaat om een verandering van de arbeidsvoorwaarden hebben die organen namelijk een belangrijke rol gekregen bij een nieuwe pensioenregeling,.’

Bart van de Wouw

Natuurlijk moment

Het werk van Van de Wouw en zijn collega’s bestaat vaak uit een kickoff-sessie, waarbij ze bij de klant uitleggen wat er speelt op het gebied van pensioenen en de keuzes waarvoor de organisatie staat. ‘Je ziet in de markt dat veel werkgevers wachten op het natuurlijke moment van het aflopen van hun huidige pensioencontract, om dan de transitie door te voeren. Dat is ook best verstandig, maar ook dan moet je nog wel aan de voorkant het nodige doen om dat te kunnen halen. Als je het goed wilt doen, moet je er ook dan in elk geval één jaar de tijd voor nemen.’

Keuzetool

In het communicatiedeel naar de werkgevers krijgt hij gelukkig ondersteuning van pensioenuitvoerders, zoals met de Keuzetool van BeFrank. ‘Wij zijn als adviseur onafhankelijk’, onderstreept hij. ‘Wij willen werkgevers de volledige keuze aan mogelijkheden bieden. Maar het is wel heel fijn als uitvoerders zo’n service aanbieden en bijvoorbeeld richting werkgevers ook in de planning samen willen optrekken met de adviseur. Dan heb je natuurlijk wel een streepje voor.’

Compensatievraagstuk

Urgentie creëren bij werkgevers gaat gelukkig wel steeds beter, ziet hij. Het helpt daarbij volgens hem ook dat het onderwerp ‘pensioenen’ regelmatig de media haalt. ‘Al is er nog steeds wel veel onduidelijkheid over de precieze invulling. Het scheelt bijvoorbeeld of je verplicht aangesloten bent bij een bedrijfstakpensioenfonds of een eigen pensioenregeling hebt. En of je in dat geval straks kiest voor de zogeheten ‘eerbiedigende werking’, waarbij alleen nieuwe medewerkers een nieuwe regeling krijgen. Of juist voor een nieuwe regeling met een flat rate-tarief voor iedereen, waarbij ook nog een compensatievraagstuk komt kijken. Met name voor kleinere organisaties kan dat grote financiële impact hebben.’

Betrekken

ABAB ondersteunt werkgevers met onder meer sessies waarbij de deelnemers gezamenlijk een pensioenapp downloaden. ‘Dan gaat het meer leven. Op de presentaties die we daarover geven, zit iedereen dan met de telefoon in de hand te kijken naar de mogelijkheden. Erg leuk om te zien wat daar ontstaat’. Het is een van de dingen waarmee werkgevers zich op dit gebied kunnen onderscheiden, benadrukt Van de Wouw. ‘Bij jonge mensen is pensioen vaak bijzonder low-interest. Maar je wilt ze wel betrekken. Op deze manier is dat toch mogelijk.’

Duurzaamheid wint terrein

Met name bij die jongere doelgroep ziet hij trouwens ook een andere ontwikkeling: het gaat hen steeds minder alleen maar over geld. ‘Ook duurzaamheid wordt steeds meer een thema’, constateert hij. ‘Werkgevers vragen daar steeds vaker zelf om. Van “het moet” wordt het gemeengoed. Je moet dat thema als pensioenuitvoerder trouwens niet alleen goed kunnen organiseren, maar ook goed in beeld kunnen brengen. BeFrank doet dat bijvoorbeeld door in de app inzicht te geven in je CO2-besparingen. Dat maakt het concreet. Het maakt het gesprek dat je met klanten hebt ook veel breder. Als je dit niet oppakt, is dat volgens mij ook echt een gemiste kans. Be good and tell it. En dat helpt natuurlijk ook weer om je te onderscheiden op de arbeidsmarkt.’ ‘Pensioen’, zo besluit hij, ‘is immers een ‘prijzige’ arbeidsvoorwaarde, die lang niet altijd de waardering krijgt die het wel degelijk verdient.’

Dit artikel verscheen 14 februari op MT/Sprout