Menu

Echt impact maak je met een duurzame pensioenregeling

31 oktober 2023

Nieuws

De werknemer van nu kiest steeds bewuster en vraagt ook van zijn werkgever verantwoorde keuzes en een bijdrage aan een betere wereld. Invulling geven aan die bewuste en duurzame keuzes doe je bij uitstek via je pensioenregeling. “Wat veel mensen zich niet realiseren, is dat je met een kleine wijziging in je pensioen al heel veel verschil kunt maken”, zegt commercieel directeur Jan Hein Rhebergen van pensioenaanbieder BeFrank.

De Wet toekomst pensioenen is inmiddels in werking getreden en daardoor moet je als werkgever in de overgangsperiode tot 2028 je pensioenregeling wel onder de loep nemen. En als je dat dan toch doet, is het een uitgelezen kans om ook eens naar duurzaamheid te kijken. “Als werkgever in een complexe arbeidsmarkt wil je de juiste mensen kunnen aantrekken”, zegt Rhebergen. “Uit recent onderzoek van Milieudefensie blijkt dat een op de vijf jongeren klimaatstress heeft. Tegelijkertijd zien we dat het onderwerp voor deze groep ook in toenemende mate een selectiecriterium wordt voor waar ze willen werken. Werkgevers doen er dus goed aan serieus met duurzaamheid om te gaan. Dat zit niet alleen in het DNA van je product – ben je een chemieconcern of een wereldverbeteraar? – maar ook in hoe je je visie op duurzaamheid geloofwaardig inricht. Bijvoorbeeld via je pensioenregeling.”

Dat is niet zomaar een arbeidsvoorwaarde waar je even een duurzaam tintje aan geeft: in de pensioenwereld gaat zo’n 1.750 miljard euro om. En dat betekent dat kleine aanpassingen een groot verschil maken: “Als je met al dat kapitaal een klein beetje meer naar links of rechts schuift op de ‘groene’ balans, dan heeft dat dus heel veel effect. Veel werkgevers zijn wel bezig met een CO2-neutraal pand, elektrische auto’s en afval scheiden, maar besteden nog relatief weinig aandacht aan wat je met pensioen kunt bereiken.”

Zelf het stuur in handen

BeFrank introduceerde daarom keuzes in duurzaamheid in de pensioenregeling,  zowel voor werkgever als voor werknemer. “Bij ons kunnen werknemers kiezen hoe groen ze willen beleggen”, zegt Rhebergen. “Daar hebben we drie varianten in: bij de eerste variant sluiten we ‘foute’ bedrijven uit, bij de tweede gaan we een stapje verder in de CO2-ambitie en bij de derde variant selecteren we alleen de ‘goede’ bedrijven met een bewezen impact op de wereld. Je hebt dus ook als werknemer het stuur in handen: in welke wereld wil je straks leven?”

Ook als werkgever kun je daar invloed op uitoefenen door een standaardoptie te kiezen die al duurzamer is dan gemiddeld. “Daardoor kun je bijvoorbeeld bij potentieel talent al aangeven hoeveel CO2-uitstoot je door je beleggingskeuzes bespaart ten opzichte van gemiddeld in de bedrijfstak. En met die cijfers kun je aan je huidige werknemers laten zien dat de CO2-impact met duurzame pensioenkeuzes heel veel groter is dan kiezen voor groene stroom of hybride wagenparken. Als er ergens een manier is om de toekomst te beïnvloeden, is het wel in de pensioenregeling. Juist omdat er zoveel geld in omgaat, kun je de wereld er echt mee veranderen.”

Een op drie maakt actieve keuzes

Rhebergen vindt het een misvatting dat werknemers niet in beweging komen als het om pensioen gaat. “Dat is een oud dogma waar de pensioenmarkt maar niet vanaf komt. Wij zien het fundamenteel anders. Bij ons heeft 80 procent van de deelnemers zijn persoonlijke pensioenpagina bekeken en 30 procent heeft actief een beleggingsprofiel bepaald. Als je als deelnemer in de gelegenheid bent om zelf te kiezen en voldoende geïnformeerd bent, dan ga je actief kiezen. Dat geldt ook voor jongeren. We hebben een campagne gehouden gericht op jongeren. Die had als motto: ‘wist je dat je een belegger bent?’ Van alle beleggers is namelijk 70 procent jonger dan 35. Jongeren vinden beleggen niet stom, ze vinden pensioen alleen vaak saai. Toen wij hen erop wezen dat ze met hun pensioen beleggen en dat je er ook voor kunt kiezen om niets te doen, raakten ze geïnteresseerd. Want ze wilden juist wél kiezen. Het is dus aan de pensioenaanbieders en werkgevers om de juiste toon te vinden en om deelnemers erop te wijzen dat ze op het gebied van duurzaam beleggen een keuze hebben. Want dat is zeker voor jongeren een extra motivatie om ermee aan de slag te gaan. Dat vergroot ook weer de waardering van de arbeidsvoorwaarde pensioen.”

Als werkgever steek je een hoop geld in je pensioenregeling, dus wil je daar ook waardering voor, geeft Rhebergen aan. “Wij spannen ons ervoor in om pensioen leuk, toegankelijk en beïnvloedbaar te maken. Het beeld moet veranderen dat pensioen ver weg is en niet interessant en ik denk dat die verandering al een tijdje gaande is. We willen mensen betrokken krijgen bij het bouwen aan hun eigen financiële toekomst.”

Impact wordt inzichtelijk gemaakt

BeFrank biedt jaaroverzichten waarin wordt aangegeven welke impact de beleggingen hebben gehad op duurzaamheid. “We bieden ook een dashboard waarin we dat real-time in beeld brengen: je ziet dan de benchmark en de besparing daarop als gevolg van de beleggingskeuzes die je hebt gemaakt. Er is dan nog een rest-uitstoot die je als werkgever ook nog kunt compenseren via het planten van bomen..” Op de online omgeving kunnen werknemers bovendien zien hoeveel ze aan CO2 besparen als ze overstappen op een groenere beleggingsvariant.

Impact maken doet BeFrank zelf ook als organisatie, zegt Rhebergen. “Wij meten bijvoorbeeld gedetailleerd hoeveel we reizen en hoeveel energie we verbruiken. Daaronder vallen ook ons dataverbruik en de impact van de opslag van onze data. Dat voeren we dus ver door. Tot nu toe zijn we er elk jaar in geslaagd om onze CO2-voetafdruk te verminderen en onze bedrijfsvoering is per saldo CO2-neutraal doordat wij de restuitstoot compenseren. We zitten inmiddels ook in een circulair kantoorpand. En we betrekken onze medewerkers erbij. Zo hebben we stoelen bekleed met de oude spijkerbroeken van de BeFrankers zelf.”

Kortom: BeFrank heeft duurzaamheid hoog in het vaandel, al kan het altijd beter, zegt Rhebergen. “Duurzaamheid, oftewel ESG, bestaat niet alleen uit milieu, maar heeft ook een sociale en een governance-kant. Die aspecten zijn minder makkelijk in getallen uit te drukken. Maar wij maken er wel werk van door ook te investeren in projecten die oog hebben voor het sociale aspect van de productieketen. Dat is de next step.”

Dit artikel verscheen 30 oktober op PWnet