Menu

De invloed van de oorlog in Oekraïne op de financiële markten

4 april 2022

Nieuws

Recent is oorlog uitgebroken in Oekraïne met grote gevolgen voor veel mensen. Wij betreuren de ontwikkelingen en leven mee met de getroffenen. Heeft dit ook impact op de pensioenbeleggingen? We leggen het uit.

Onrust op de financiële markten
De oorlog zorgt voor toegenomen volatiliteit op de financiële markten. Goed om te weten is dat BeFrank een robuuste balans heeft met een sterkte kapitaalpositie en dat wij het pensioengeld zeer gespreid beleggen; wereldwijd en over verschillende beleggingscategorieën. Wij passen ook een automatische risicoafbouw toe naarmate de pensioenleeftijd dichterbij komt.

Beleggingen in landen betrokken bij de oorlog
Wij beleggen de pensioenopbouw. De oorlog in Oekraïne met alle gevolgen daarvan raakt ook de financiële wereld. We houden deze situatie scherp in de gaten. Wij hebben de beleggingen in de landen die betrokken zijn bij de oorlog in kaart gebracht. Deze beleggingen zijn in de Passieve en Actieve Lifecycle zeer beperkt en worden afgebouwd waar mogelijk. In de Duurzame Lifecycle is er geen enkele blootstelling naar de landen die direct betrokken zijn bij de oorlog.

Schommelingen horen bij beleggen
Schommelingen op de beurs komen vaker voor, dit hoort bij beleggen. Belangrijk is om in het oog te houden dat wij beleggen voor de pensioenopbouw en dus voor de lange termijn. De beleggingsprincipes van BeFrank zijn gemaakt voor goede en lastige tijden.

Actuele ontwikkelingen
De ontwikkelingen rond de oorlog gaan snel en daarom monitort BeFrank de actuele ontwikkelingen op de voet.

Bouw je pensioen op bij BeFrank?
En maak je je zorgen over de ontwikkeling van jouw pensioenbeleggingen? Vul dan de Profielbepaler nog eens in. Je kunt dan eventueel je risicoprofiel bijstellen.

Ga je bijna met pensioen?
Als je bijna met pensioen gaat, zit je ver in de afbouwfase van de lifecycle. Onrust op de financiële markten heeft dan een beperkte invloed op de beleggingen. Ga je binnen een jaar met pensioen en wil je minder risico lopen? Dan heb je een aantal mogelijkheden.