Menu

Bijna met pensioen en nu?

Op je pensioendatum komt je pensioenkapitaal beschikbaar. Met dit kapitaal koop je een pensioen aan. Op deze pagina lees je hoe wij je beleggingen beschermen tegen schommelingen in rente en aandelen. Ook lees je welke opties je hebt als je bijna met pensioen gaat.

Renteschommelingen

De hoogte van je pensioen is niet alleen afhankelijk van de resultaten van deze beleggingen, maar ook van de rentestand op het moment dat je je pensioen aankoopt. Hoe lager de rente, hoe lager je pensioen. Om jouw pensioen voor een groot deel te beschermen tegen de invloed van de rente, gebruiken wij matchingfondsen. Gaat de rente omlaag? Dan stijgt de waarde van deze fondsen. Stijgt de rente? Dan daalt de waarde van deze fondsen. Je kan dan nog wel ongeveer hetzelfde pensioen aankopen. Zo is je pensioen beter beschermd tegen renteschommelingen en weet je steeds beter waar je aan toe bent.

Aandelenschommelingen

Je pensioengeld wordt automatisch minder risicovol belegd naarmate je ouder wordt. Minder risicovolle beleggingen hebben minder last van plotselinge koersdalingen.  Beleg je met een neutraal risicoprofiel? Dan beleggen we in het laatste jaar voor je pensioen nog maximaal 15% in return funds. Dit betekent dat een daling van de return funds zorgt voor een beperkte impact op jouw beleggingen. Geleidelijk verminderen we het aandeel in ‘return funds’ en vergroten wij het aandeel in matchingfondsen. Let op: de rendementen van matchingfondsen kunnen door renteschommelingen nog wel stijgen of dalen. Maar geen zorgen, dat is precies wat matchingfondsen moeten doen. Op die manier houden ze je aan te kopen pensioen stabiel. Wil je meer weten over matchingfondsen? Kijk dan eens op deze pagina.

Ga je binnen een jaar met pensioen en wil je minder beleggingsrisico lopen?

Je kan dan één van de volgende mogelijkheden overwegen:

1.  Wil je niet beleggen in risicovolle categorieën (zoals aandelen)? Dan kun je je risicoprofiel omzetten naar Zeer Defensief.
Vul hiervoor de profielbepaler in en kijk of dat bij je past. Je belegt dan niet meer in return funds, maar geheel in matchingfondsen. Deze matchingfondsen kunnen nog wel stijgen of dalen in waarde maar geven uiteindelijk meer zekerheid over de hoogte van je pensioen. De verwachte pensioenuitkering wordt dan minder beïnvloed door de ontwikkelingen op de financiële markten.

2. Biedt je pensioenregeling de mogelijkheid zelf te beleggen? Dan kun je ook daarvoor kiezen.
Je kunt je pensioenkapitaal dan op je pensioenrekening laten staan. Het wordt dan niet belegd. Om te kunnen zelf beleggen moet je wel een aantal vragen over beleggen goed beantwoorden op je persoonlijke pensioenpagina.

Let op, als je niet belegt:

 • loop je renterisico op je pensioenkapitaal. Een wijziging in de rentestand heeft dan gevolgen voor je verwachte pensioenuitkering. Bij lifecycle beleggen dekken wij dit renterisico af door te beleggen in matchingfondsen
 • loop je mogelijke koersstijgingen mis bij herstel van de financiële markten
 • worden er nog wel beheerkosten in rekening gebracht

Vlak voor je pensioendatum

Je hebt voordat je met pensioen gaat de volgende keuzes:

 • Vast of variabel pensioen
  Met een vast pensioen heb je de zekerheid over de hoogte van je pensioen, maar je kan niet meer profiteren van een latere stijging van de aandelenmarkt en stijgende rente. Met een variabel pensioen blijft je pensioen deels belegd, waardoor je langer de kans hebt om te profiteren van stijgende aandelenmarkten en/of rente. Het variabele pensioen kent niet de zekerheid van een vast pensioen en kan ieder jaar hoger of lager zijn.
 • Uitstellen van je pensioendatum
  Zolang je nog in dienst bent, hoef je geen pensioen aan te kopen en kan je pensioenkapitaal nog groeien. Dit kan als je de pensioendatum nog niet hebt bereikt. Het uitstellen kan uiterlijk tot 5 jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd.
 • Je gaat gedeeltelijk met pensioen (deeltijd)
  Je ontvangt voor dat deel een pensioenuitkering. Voor het deel dat je nog werkt kan je pensioenkapitaal nog groeien.

Op je persoonlijke pensioenpagina vind je meer informatie. Daar kun je ook verschillende aanbieders van pensioenuitkeringen met elkaar vergelijken. Raadpleeg ook een pensioenadviseur.