Menu

Schommelingen op de beurs

Geen dag op de beurs is hetzelfde. Gebeurtenissen in de wereld hebben invloed op de financiële markten. Denk aan een wereldwijde pandemie, inflatie of conflicten tussen verschillende landen. Dat kan gevolgen hebben voor jouw pensioen. Op zulke momenten is het belangrijk om het hoofd koel te houden en voor ogen te houden dat je pensioengeld belegd wordt voor de lange termijn. In dit artikel leggen we uit hoe dit werkt.

Lange termijn

Pensioengeld beleg je voor de lange termijn. Het is daarbij onvermijdelijk dat er periodes optreden van sterke koersdalingen. We weten dat dit soort periodes zich af en toe voordoen, maar vanzelfsprekend niet op welk moment. Wel is bekend uit historische analyses dat beleggen op de lange termijn betere resultaten geeft dan bijvoorbeeld sparen. Kijken we naar historische koersontwikkelingen, dan zien we dat koersdalingen uiteindelijk weer gevolgd werden door koersstijgingen. Het is daarom belangrijk wanneer belegd wordt voor pensioen de lange termijn-horizon niet uit het oog te verliezen.

Focus op lange termijn kan helpen koersfluctuaties op korte termijn te relativeren. Het is bekend dat overhaaste paniekverkopen en aankopen en het goed timen van periodes van koersdalingen en vervolgens herstel, verkeerd kan uitpakken. Sterker nog, dit geeft vaak grote verliezen onder andere doordat bij paniekverkopen de daaropvolgende koersstijgingen gemist worden. Als iemand bijvoorbeeld na de kredietcrisis is gestopt met beleggen, is hij 12% rendement per jaar misgelopen. Daarom hanteren wij een lange termijn strategie.

Je pensioengeld wordt gespreid belegd

Een belangrijk uitgangspunt bij het beleggen van je pensioengeld is dat dit gespreid gebeurt. Wij beleggen over de hele wereld in veel bedrijven, sectoren en soorten beleggingen (aandelen, obligaties). Niet elke belegging wordt even hard geraakt door onrust op de markt, en bovendien voorkomen we daarmee dat een koersdaling of eventueel faillissement van een enkel bedrijf veel invloed heeft op de waarde van uw beleggingen. De spreiding zorgt voor een beperking van het risico.

Beleggen volgens de lifecycle-methode

We beleggen de pensioenpremie volgens de lifecycle-methode. Dit betekent dat we rekening houden met leeftijd door te focussen op het maken van rendement als iemand jong is. Er is dan tijd om tussentijdse schommelingen goed te maken als de economie weer aantrekt. Naarmate de pensioenleeftijd dichterbij komt, beleggen we geleidelijk met minder risico. Zo zorgen we ervoor dat ontwikkelingen op de beurs minder invloed hebben op het uiteindelijke resultaat.

Om die reden bestaat de lifecycle ook uit meerdere onderdelen. Het rendementsgedeelte wat met name in de jongere jaren wordt ingezet moet zorgen voor de vermogensgroei van de premies. Daarin beleggen we onder andere in aandelen. Maar op een gegeven moment bouwen we dat af en wordt er steeds meer belegd in de zogenoemde matching funds. Het tijdstip waarop dat gebeurt hangt af van uw risicoprofiel. In de matching funds wordt belegd in staatsobligaties en daarmee samenhangende beleggingen. Deze fondsen geven meer zekerheid over de hoogte van de te verwachten pensioenuitkering.

Hou je hoofd koel!

Periodes van grote onrust kunnen het gevoel geven dat er direct ingegrepen moet worden. Maar de principes die we toepassen blijven ook in de huidige tijd overeind. Het hoofd koel houden in moeilijke tijden is het beste wat we kunnen doen.

Risicoprofiel

Voor je pensioenregeling beleggen wij volgens een vooraf bepaald risicoprofiel. De meeste standaardopties voor beleggen in je pensioenregeling heeft je werkgever met ons afgesproken. Maar je mag hier op verschillende onderdelen zelf van afwijken. Zo kun je de manier van beleggen laten aansluiten bij jouw wensen en situatie. Het risicoprofiel is één van deze standaardopties waar je van af kunt wijken. Met de Profielbepaler check je welk beleggingsrisico bij je past. In een periode van onrust ben je wellicht geneigd om snel je profiel te wisselen, maar juist dan is het heel belangrijk om dit alleen weloverwogen te doen.

Zelf beleggen

Als je zelf fondsen kiest om in te beleggen en niet meer in één van onze lifecycles belegt, kun je ook de Profielbepaler weer invullen om te kijken welk risicoprofiel het beste bij je past. Ook kun je contact opnemen met je beleggingsadviseur als je vragen hebt over je beleggingen of meer wilt weten over mogelijk te nemen stappen.