Menu

Werkgevers waarderen jaaroverzicht

Gepubliceerd: 1 februari 2022
Sinds enkele jaren krijgen werkgevers aan het begin van het jaar een jaaroverzicht van BeFrank. Werkgevers zien in een speels vormgegeven lay-out interessante feitjes en cijfers over hun pensioenregeling.

De reacties van werkgevers op het jaaroverzicht zijn over het algemeen zeer positief. Naast ‘informatief’ en ‘een duidelijk overzicht’ vinden ze het ook ‘verrassend’ en waarderen ze de ‘proactieve aanlevering van data over de regeling’.

Duurzaamheidsimpact

Zo zien werkgevers bijvoorbeeld wat de duurzaamheidsimpact van hun eigen pensioenregeling over het voorgaande jaar is geweest. Deze impact is vertaald naar concrete data zoals waterbesparing in liters en CO2-uitstoot in kilo’s.
Zie voorbeeld duurzaamheidsimpact hieronder:

Ook laten we zien hoe groot de totale impact is van alle aangesloten werkgevers bij BeFrank.

Activatie werknemers

Werkgevers zien ook hoeveel procent van hun werknemers het afgelopen jaar heeft ingelogd op hun persoonlijke pensioenpagina. En welk percentage hun risicoprofiel heeft bepaald. Handig om te zien of er nog (extra) activering nodig is!
Zie voorbeeld activatie hieronder:

Ook hier laten we het gemiddelde inlogpercentage bij BeFrank zien zodat de eigen cijfers in perspectief kunnen worden geplaatst.

Achtergrondinformatie en rendementen

Het jaaroverzicht geeft niet alleen feitjes en cijfers, maar ook achtergrondinformatie over bijvoorbeeld duurzaamheid. En via het jaaroverzicht klikken werkgevers eenvoudig door naar een terugblik op het beursjaar 2021.