Menu

Terugblik beleggingsjaar 2021

4 februari 2022

Nieuws

2021 ligt achter ons: het jaar dat we begonnen én eindigden in een lockdown. Ondanks dat was het toch weer een goed beleggingsjaar. In deze blog geven we je een kort overzicht van wat er het afgelopen jaar gebeurde op de beurs en dus met het pensioengeld.

Het jaar van de heropening van de economie
De wereldwijde heropening van de economie in 2021 z orgde voor een goed beleggingsjaar met goede beleggingsresultaten. Maar we zagen wel duidelijke verschillen tussen de verschillende beleggingscategorieën.

Positieve rendementen voor aandelen
Aandelen uit ontwikkelde markten deden het goed. Door de toenemende vraag zagen we hier goede rendementen. Op sommige plekken was de vraag stukken groter dan het aanbod. Positief voor de aandelenprijzen, maar dit leidde ook tot hoge inflatie. Aandelen in opkomende markten deden het minder goed. Dit kwam voor een groot deel door de ontwikkelingen in China. Er werden strenge regels opgelegd aan techbedrijven. En de financiële problemen van de Chinese vastgoedgigant Evergrande en de daarbij horende angst voor een tsunami van financiële problemen hadden een negatief effect op de rendementen.

Moeilijk jaar voor obligaties
Obligaties hadden het lastig in 2021. Door het beleid van de centrale banken en de oplopende inflatie ging de rente omhoog. Dit zorgde aan het einde van het jaar voor negatieve rendementen op staatsobligaties. De rentestijging in de VS en de aanhoudende onzekerheid over COVID-19 zorgden ook bij de staatobligaties uit opkomende landen voor negatieve rendementen. Bij de bedrijfsobligaties zagen we een nullijn. High Yield obligaties lieten uiteindelijk wel een positief rendement zien.

Een goed beleggingsjaar
Al met al gaat 2021, net als 2020, de boeken in als een goed beleggingsjaar. Bekijk hier de rendementen van de BeFrank-lifecycles over heel 2021. Maar wat de toekomst de beurs gaat brengen weten we niet. Een nieuwe variant van het COVID-19 virus kan weer zorgen voor onzekerheid. Zoals we ook zagen met de Delta- en de Omikron-variant.

Schommelingen blijven voorkomen
Bij beleggen is er altijd een kans op een negatief rendement, dat is zeker mogelijk na jaren met hoge rendementen. Belangrijk is om in het oog te houden dat wij beleggen voor de pensioenopbouw en dus voor de lange termijn. De beleggingsprincipes van BeFrank zijn gemaakt voor goede en lastige tijden.

Altijd zicht op beleggingsrendementen
Wist je dat werknemers 24/7 hun beleggingsrendementen bij BeFrank kunnen volgen? Dat kan heel eenvoudig via onze app en op hun persoonlijke pensioenpagina.

We hebben deze informatie met veel zorg samengesteld, je kunt er geen rechten aan ontlenen.