Menu

Zo vergroot Danone het pensioenbewustzijn van werknemers

14 februari 2022

Nieuws

Voedingsmiddelenbedrijf Danone wil werknemers helpen om een aantrekkelijk pensioen op te bouwen voor later. Daar bleek meer voor nodig dan een goede pensioenregeling. Gerichte communicatie geeft het pensioenbewustzijn bij de werknemers een boost.

De pensioenregeling van de ruim 2.500 medewerkers van de Nederlandse vestigingen van Danone is aantrekkelijk. En volledig betaald door de werkgever. Alleen dat wisten tot een paar jaar geleden maar weinig werknemers. ‘Het pensioenbewustzijn was laag,’ zegt HR Benefits manager Erik Stokhof van Danone Nederland. ‘Dat wilden we verbeteren. Onze werknemers moeten de juiste beslissingen kunnen nemen rond hun inkomen voor later. Daarvoor is wel inzicht in de mogelijkheden nodig. Eén keer per jaar een Uniform Pensioenoverzicht sturen is niet voldoende.’

Wensenlijst pensioenuitvoerder
Stokhof en zijn team hadden in 2019 een duidelijk wensenlijstje voor een nieuwe pensioenuitvoerder. De nieuwe partij moest sterk zijn in pensioencommunicatie: Danone neemt de zorgplicht als werkgever serieus en wil het pensioenbewustzijn van de werknemers verhogen. Stokhof: ‘Deelnemers moeten voldoende inzicht krijgen in het opgebouwde pensioen en hun invloed daar op. Bijvoorbeeld door de inleg of het beleggingsrisico aan te passen. BeFrank is voor ons de juiste partij om onze werknemers te activeren.’

Met resultaat: meer dan 82% van de werknemers heeft ingelogd op zijn of haar persoonlijke pensioenpagina bij BeFrank. Ook wordt veel gebruikt gemaakt van de app. Daarin kunnen werknemers de pensioenopbouw en andere belangrijke informatie over hun pensioen bekijken. Stokhof noemt de gebruiksvriendelijkheid van de online tools een belangrijk voordeel. ‘Het is allemaal erg overzichtelijk en laagdrempelig. Neem de mogelijkheid om met je DigiD in te loggen in plaats van weer een apart wachtwoord.’

Eigen keuzes maken
Voor veel werknemers blijft het niet bij het bekijken van pensioenopbouw alleen. Zij maken gebruik van de mogelijkheden om de pensioenopbouw op de eigen wensen af te stemmen. Bijvoorbeeld door de pensioenpremie met minder of juist meer risico te laten beleggen. Ook kiest een deel ervoor om zelf de premie te beleggen. ‘We zien ook dat werknemers extra premie inleggen om op die manier extra pensioen op te bouwen,’ zegt Stokhof. Een positieve ontwikkeling. ‘Als werkgever wil je dat je werknemers voldoende inkomen opbouwen voor later.’

Gezamenlijke inspanningen
De positieve resultaten bij Danone zijn het resultaat van gezamenlijke inspanningen. Hanneke Geluk, Managing Consultant bij BeFrank:  ‘Samen met Erik hebben we direct een programma opgezet om pensioen beter onder de aandacht van werknemers te brengen.’ Zo organiseerden Danone en BeFrank een serie presentaties op diverse kantoren en de twee productielocaties in Nederland. Via intranet, e-mail en posters werden werknemers uitgenodigd om deel te nemen. En met succes; de bijeenkomsten zijn goed bezocht. Wel moest door covid een aantal presentaties online worden gehouden.’

Stokhof: ‘Pensioen is een complex onderwerp, niemand zit te wachten op lange verhalen. We hebben kort uitgelegd wat er binnen de pensioenregeling voor mensen is geregeld en waarom voor BeFrank is gekozen. Daarna hebben we vooral tijd genomen om vragen te beantwoorden. Medewerkers willen vooral weten welke mogelijkheden de nieuwe regeling biedt om het pensioen aan te passen. Voor meer persoonlijke vragen over bijvoorbeeld waardeoverdracht en pensioenverdeling bij een scheiding kunnen medewerkers altijd na de presentatie bij HR en bij BeFrank terecht.’

Pensioencommunicatie in twee talen
Alle communicatie is afgestemd op de unieke kenmerken en wensen van de onderneming. Omdat een deel van de medewerkers in ploegendienst werkt, vonden de sessies om 9.00 en 16.00 uur plaats. In het Nederlands én Engels, want een groot aantal van de werknemers van Danone is afkomstig uit het buitenland. Ook werden presentaties opgenomen, werknemers kunnen deze op het intranet terugkijken. Stokhof: ‘Handig gezien de tijdsverschillen in de verschillende regio’s zoals Azië en de Verenigde Staten waar ook een klein deel van onze mensen aan het werk is.’

Pensioenvragen beantwoorden
Geluk en Stokhof maken plannen om op korte termijn weer een serie presentaties te organiseren. Geluk: ‘We blijven werknemers gedurende de pensioenopbouw informeren over hun inkomen voor later, we noemen het ook wel de road to retirement. Naast de presentaties staat er ook een actie op het programma om werknemers letterlijk over de drempel te helpen om zich te verdiepen in hun pensioen. Geluk: ‘We leggen een drie meter lange pensioendrempel in de hal van het kantoor of fabriek. Mijn collega’s staan dan met een iPad klaar om samen met werknemers in te loggen op hun persoonlijke pensioenpagina en hun pensioenvragen te beantwoorden.’

Duurzaam beleggen
In de communicatie is er veel aandacht voor de mogelijkheid bij BeFrank om de pensioenpremie duurzaam te beleggen. Werknemers kunnen kiezen voor de duurzame fondsen van Triodos. Deze combineren goede financiële resultaten met positieve invloed op milieu en maatschappij door in de meest duurzame ondernemingen te beleggen. Al snel bleek dat er meer dan gemiddelde interesse hiervoor bestaat bij medewerkers van Danone. Het sluit aan bij de verduurzaming waar de onderneming wereldwijd fors in investeert. Zo draait in de productielocatie in Haps waar babyvoeding wordt gemaakt op duurzame elektriciteit. De fabriek stuurt bovendien geen afval naar de stortplaats. Stokhof: ‘Het is goed om te zien hoeveel werknemers kiezen voor duurzame fondsen. Mensen vinden dat belangrijk. In de app zie je welke impact je duurzame beleggingen hebben.  De hoeveelheid water die de bedrijven waarin wordt belegd besparen en de vermindering van hun afval is afgebeeld in bespaarde douchebeurten en vuilniszakken.’

CO2-besparingen
Geluk: ‘De impact van duurzaam beleggen van de pensioenpremie is groot. Onze klanten zorgden vorig jaar gezamenlijk voor een besparing in CO2-uitstoot vergelijkbaar met 1 miljard gereden kilometers.’ Ze benadrukt dat dit aansluit bij de trend om duurzame doelen onderdeel te maken van de strategie zoals bij Danone. ‘Een duurzaam pensioen draagt bij aan het verkleinen van de footprint van de onderneming. BeFrank verzamelt de data over de behaalde CO2-besparingen, zodat bedrijven dat net als Danone in het jaarverslag kunnen opnemen.’

Waardering voor de pensioenregeling
Stokhof is tevreden over de regeling. Twee jaar na de overstap merkt hij in de praktijk dat de kennis over de pensioenregeling bij de werknemers is toegenomen. Evenals de waardering voor deze voor de werkgever kostbare arbeidsvoorwaarde. ‘Het is een mooie premievrije regeling, goed dat onze werknemers dat zien. Tijdens de bijeenkomsten was er altijd wel iemand die verwachtte dat de overstap naar een nieuwe pensioenregeling hem of haar ‘geld zou gaan kosten.’ Mooi als je kan laten zien hoe het werkelijk zit en iemand vervolgens zegt “Het is toch wel een mooie regeling.”’

Dit artikel verscheen 11 februari op MT/Sprout.