Menu

Zeven redenen voor een kritische blik op je pensioenregeling

26 oktober 2021

Als werkgever wil je het beste voor je werknemers. Daarom regel je de arbeidsvoorwaarden zo goed mogelijk. Pensioen is zo’n waardevolle arbeidsvoorwaarde. Loopt jouw pensioenregeling al weer even? Tijd om te kijken of deze nog aansluit bij de ambities van je onderneming.

1. Je gunt je werknemers een comfortabel pensioen
Een goede pensioenregeling kan de binding met je werknemers versterken. Dankzij de regeling neemt de kans toe dat zij na pensionering ook de gewenste levensstijl kunnen voortzetten. Een waardevol deel dus van het beloningspakket. Een goede regeling maakt de organisatie bovendien aantrekkelijk voor nieuw talent. Zeker als de pensioenregeling flexibiliteit biedt. Niels van Maurik, Productmanager bij BeFrank: ‘Een belangrijke pré in de huidige krappe arbeidsmarkt. Het is mooi als je je werknemers een aantal keuzes biedt binnen de pensioenregeling. Zo kunnen werknemers hun pensioen zo goed mogelijk laten aansluiten bij hun wensen. Bijvoorbeeld hoeveel risico de werknemer aanvaardbaar vindt en hoe duurzaam de premie wordt belegd.’

2. Pensioen kost de organisatie veel tijd
Weet jij hoeveel uur je organisatie per maand kwijt is aan het regelen van het pensioen voor werknemers? Van Maurik raadt organisaties aan eens bij te houden hoeveel tijd er in administratieve handelingen rond het pensioen gaat zitten. Bijvoorbeeld in het verwerken van personeelsmutaties of het beantwoorden van vragen van (oud-)medewerkers. Kies voor een pensioenuitvoerder waarbij je mutaties snel en direct in het werkgeversportaal kan verwerken. Helemaal handig als wijzigingen dankzij een koppeling met de salarisadministratie automatisch worden verwerkt. Van Maurik: ‘Huidige én voormalige werknemers kunnen vaak alle informatie over het opgebouwde pensioen vinden in het portaal. Bij BeFrank ook in een app. Bijkomend voordeel is dat HR veel minder vragen krijgt als de pensioenuitvoerder zorgt voor duidelijke communicatie.’

3. Voorspelbaarheid van de pensioenregeling kan beter
Ondernemen wordt steeds competitiever. Logisch dat je als werkgever kritisch naar de kosten kijkt. Ook die van je pensioenregeling. Niet alleen de hoogte van de kosten telt, maar ook de voorspelbaarheid ervan. Bij traditionele pensioenregelingen krijgt de werknemer een toezegging voor een pensioen in de toekomst. Door de rentestand en de levensverwachting van werknemers na pensionering zijn oplopende premies een risico om rekening mee te houden. Dat risico ondervang je door de keuze voor een pensioenregeling op basis van defined contribution (DC), ofwel een beschikbare premieregeling.

4. De pensioenvoorziening is versnipperd
Bij jouw bedrijf kan door acquisities in het verleden een verzameling van uiteenlopende pensioenregelingen zijn ontstaan. Elk in een aparte juridische entiteit. Bundeling in één nieuwe beschikbare premieregeling is een aantrekkelijke optie. Dat zorgt voor een gelijke regeling voor alle werknemers. Administratief bovendien veel simpeler, zegt Van Maurik. Hij benadrukt dat zo’n proces zorgvuldig moet worden voorbereid en uitgevoerd. ‘Neem de tijd en betrek iedereen vanaf het begin bij het proces. Werknemers en vertegenwoordigers uit de ondernemingsraad, maar ook directie en aandeelhouders. Een pensioenadviseur kan hier een belangrijke rol bij spelen.’

5. Het pensioenbewustzijn kan beter
Het pensioen bij de werkgever is een waardevolle aanvulling op de AOW, de basisvoorziening van de overheid. Als werkgever wil je dat werknemers voldoende opbouwen voor een comfortabele oude dag. Een heldere en duidelijke pensioenregeling helpt hierbij. ‘Een AOW-uitkering alleen is immers geen vetpot’, zegt Van Maurik. Belangrijk dus dat je werknemers zich bewust zijn van hun pensioen. Want pas als je inzicht in je eigen pensioen hebt en het begrijpt, kun je daar invloed op uitoefenen. Bijvoorbeeld door je inleg of het beleggingsrisico aan te passen. Bovendien wordt de omvang van een eventueel pensioentekort duidelijk. Met die kennis kan de werknemer tijdig starten met het opbouwen van vermogen. Hoe langer de horizon, hoe langer het vermogen heeft om aan te groeien. Van Maurik: ‘Bij BeFrank doen we er dan ook alles aan om mensen tijdig bewust te maken van de mogelijkheden rond hun pensioen. Zo’n 80% van de mensen met een pensioen bij BeFrank heeft inmiddels ingelogd bij BeFrank. Van Maurik: ‘Wat goed werkt is onze pensioendrempel die we bij klanten op kantoor neerleggen. We helpen mensen letterlijk over de drempel en beantwoorden al hun vragen over pensioen.’

6. Het bedrijf heeft duurzame ambities
Duurzaamheid staat hoog op de agenda van een toenemend aantal werkgevers en werknemers. Waarschijnlijk vinden ook in jouw onderneming veel werknemers het belangrijk dat hun pensioenpremie op een maatschappelijk verantwoorde manier wordt belegd. Iedereen wil van zijn pensioen kunnen genieten in een leefbare wereld. Is jouw organisatie ook bezig met verduurzaming? Kijk ook eens naar de pensioenregeling. Van Maurik: ‘Bij BeFrank wordt de pensioenpremie maatschappelijk verantwoord belegd. Wil je als werkgever een nog duurzamer alternatief aanbieden? Dan kan dat bijvoorbeeld door de pensioenpremie in Triodos-fondsen te laten beleggen. De werknemer kan hier zelf een keuze in maken. Het gaat immers om zijn of haar toekomst.’

7. Het pensioenakkoord komt eraan
Er staan grote veranderingen rond pensioen op stapel. Veranderingen zijn nodig om het pensioenstelsel te moderniseren en betaalbaar te houden. Voor bijna iedereen wordt het pensioen straks eerlijker, maar ook onzekerder. Hoeveel impact het pensioenakkoord precies heeft voor de werknemers hangt onder andere van hun leeftijd af. Informatie over de mogelijkheden en de risico’s rond de pensioenopbouw is straks belangrijker dan ooit. De overheid legt veel verantwoordelijkheid daarvoor bij de werkgever. Een goede pensioenuitvoerder kan daarin samen met de pensioenadviseur de onderneming veel werk uit handen nemen.

Dit artikel verscheen 25 oktober op MT/Sprout.