Menu

Werkgevers en werknemers blijven tevreden over BeFrank

Gepubliceerd: 29 juni 2022
Afgelopen maart vroegen wij werkgevers en werknemers naar de tevredenheid over onze dienstverlening. We zijn trots dat zowel werkgevers als werknemers onverminderd tevreden zijn! Bij werkgevers ging de gemiddelde score zelfs omhoog naar een 8,1. Werknemers beoordelen onze dienstverlening dit jaar weer met een 7,3. De helft van de respondenten gaf zelfs een 8 of hoger.

Samenvatting resultaten werknemers:

Vriendelijk, helder en transparant

Werknemers blijven positief over de kwaliteit van onze dienstverlening. De vriendelijke, transparante communicatie en de heldere persoonlijke pensioenpagina zorgen voor een positief imago en vertrouwen.

App en persoonlijke pensioenpagina meest favoriet

Werknemers zijn ook dit jaar weer het meest te spreken over de persoonlijke pensioenpagina en de mobiele app, waarmee ze helder inzicht krijgen in hun pensioen. Onze eenvoudige informatie geeft hen voldoende inzicht in hun pensioen.

Aansluiten bij de persoonlijke interesse en levensfase

Als verbeterpunt geven werknemers aan dat we onze dienstverlening nog meer kunnen laten aansluiten op hun persoonlijke interesses en levensfase. Daar hebben we al stappen in gezet. Voor de 55+ doelgroep hebben we kort geleden de informatie over pensioneren sterk verbeterd. Op de persoonlijke pensioenpagina wordt de werknemer stap voor stap meegenomen in dit proces. Door de onrust op de financiële markten merken we dat deze doelgroep een sterke behoefte heeft aan de uitleg van de werking van de matchingfondsen. Daarom hebben we hierover een speciale video ontwikkeld en een pagina met extra uitleg over matchingfondsen op onze website geplaatst.

Jongeren hebben andere behoeften dan de wat oudere werknemers als het gaat over pensioen. Hoewel zij zich aangesproken voelen door de vriendelijke en heldere communicatie van BeFrank, geven zij aan dat het thema pensioen voor hen nog te ver in de toekomst ligt. We zien dat deze groep achter blijft bij het maken van keuzes voor hun pensioen. We vinden het belangrijk dat deelnemers het beleggingsrisico kiezen dat bij ze past. En dat ze de Profiebepaler invullen. We zien dat vooral jongeren onder de 35 jaar hierin achterblijven. Daarom starten we in de zomer een campagne om jongeren aan te sporen hun beleggingsprofiel te bepalen.

We hopen dat deze verbeterpunten onze dienstverlening naar een nog hoger niveau tillen. En uiteraard blijven we ons continu inzetten om pensioen dicht bij al onze deelnemers te brengen.

Samenvatting resultaten werkgevers:

Werkgevers zeer tevreden over kennis en deskundigheid

Werkgevers ervaren BeFrank als een betrouwbare partner. De soepel verlopende dienstverlening in combinatie met heldere, transparante communicatie zorgt voor een zeer positief beeld van BeFrank. Ook dit jaar geven werkgevers aan dat BeFrank goed bereikbaar is voor vragen. En ze ervaren gemak in het regelen van pensioenzaken. Vrijwel alle werkgevers zijn zeer te spreken over de kennis en deskundigheid van hun pensioencoach of relatiebeheerder.

Meer verdieping op wetgeving

Werkgevers waarderen de eenvoud en transparantie die BeFrank biedt. Toch geven werkgevers aan dat er behoefte is aan meer uitleg over wet- en regelgeving. Zeker in de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Om de impact van de nieuwe pensioenregels helder en eenvoudig in kaart te brengen, hebben we de BeFrank Keuzetool ontwikkeld. En we hebben al onze informatie over het nieuwe stelsel op een rij gezet op befrank.nl/nieuwpensioen.

CO2-neutrale pensioenregeling

Ons duurzame beleggingsbeleid is goed bekend bij werkgevers en wordt gewaardeerd. Toch is de CO2-neutrale pensioenregeling van BeFrank minder bekend. Binnenkort lanceren we een Impactdashboard in het werkgeversportaal. Hierin wordt de CO2-footprint van de pensioenregeling inzichtelijk gemaakt. Werkgevers zien hoeveel restuitstoot de pensioenregeling heeft en hoe dit gecompenseerd kan worden. Wil je nu al weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw pensioenregeling? Op onze website lees je meer over de CO2-neutrale pensioenregeling of neem contact op met je contactpersoon.

Wij verbeteren onze dienstverlening continu

De inzichten uit dit onderzoek, en ook tussentijdse feedback, helpen ons om onze dienstverlening steeds beter te maken! Wil je iets aan ons kwijt? Laat het ons weten via je contactpersoon. Dat waarderen we enorm.