Menu

Werkgevers en deelnemers nog steeds tevreden

27 juni 2024

Nieuws

Ook dit jaar vroegen wij werkgevers en deelnemers naar de tevredenheid over onze dienstverlening. Werkgevers gaven ons een 7,9 en deelnemers beoordeelden ons met een 7,4. We zijn trots op het feit dat zowel werkgevers als deelnemers nog steeds heel tevreden zijn over BeFrank!

De algemene tevredenheid is al jaren op rij stabiel en positief. Het vertrouwen in BeFrank is groot en het beeld dat werkgevers en deelnemers van BeFrank hebben is positief. Dit komt met name door de heldere communicatie en gebruiksvriendelijke portalen.

“BeFrank is transparant. De app laat goed zien hoe mijn pensioen ervoor staat.”

Klantgericht en duidelijk

Deelnemers zijn nog steeds zeer te spreken over de kwaliteit van de dienstverlening. De klantgerichtheid en kennis van de medewerkers van BeFrank en ook de duidelijkheid van antwoorden en vervolgstappen dragen bij aan de tevredenheid. Werkgevers zijn zelfs nog meer tevreden dan vorig jaar over het contact met BeFrank.

Positief over keuzes

Acht op de tien deelnemers zijn positief over de mogelijkheid om voor een beleggingsvorm te kiezen en om het beleggingsrisico te bepalen. Bijna de helft heeft voor een andere beleggingsvorm gekozen. Degenen die een risicoprofiel invulden zijn nog iets positiever over BeFrank. We zien vaker in onze onderzoeken terug dat deelnemers die keuzes maken of de app gebruiken tevredener zijn.

Nieuwsbrief steeds bekender

Deelnemers vinden dat de informatie die gestuurd wordt over het algemeen nog steeds zeer goed op orde en relevant is. De nieuwsbrief neemt toe in bekendheid en in 2024 heeft het merendeel van de deelnemers (78%) inzicht in zijn of haar pensioensituatie. We streven natuurlijk naar 100%, dus we blijven ons inzetten om mensen aan te moedigen naar hun pensioen te kijken.

“Duidelijk in ‘Jip en Janneke’ taal uitgelegd.”

App en pensioenpagina meest gewaardeerd

Voor bijna de helft van de deelnemers is de website (BeFrank.nl) een bron van informatie, maar de persoonlijke pensioenpagina wordt het meest bekeken. Deelnemers zijn nog steeds het meest tevreden over de Pensioen App en de persoonlijke pensioenpagina. Werkgevers zijn nog steeds tevreden over het werkgeversportaal en de mogelijkheden die het portaal biedt.

Beleggingsinformatie

Ongeveer driekwart van de deelnemers is positief over de duurzame beleggingsstrategie van BeFrank. Dit geldt ook voor werkgevers. Steeds meer mensen vinden dit belangrijk. De BeleggingsUpdate-video die vorig jaar geïntroduceerd is, wordt goed gewaardeerd.

Verbeterkansen in communicatie

Kansen bij deelnemers zijn er op het gebied van nog meer gesegmenteerde communicatie, zodat alle leeftijdsgroepen zich aangesproken voelen. Afgelopen jaar hebben we voor 55+-ers een webinar georganiseerd over de weg naar pensioneren. Dit jaar willen we voor deze groep een aparte nieuwsbrief ontwikkelen. Voor jongeren zetten we een mailing in, waarin we hen oproepen de vernieuwde Profielbepaler in te vullen om zo hun beleggingsrisico te bepalen.

Nog steeds eenvoudig

De meeste werkgevers ervaren nog steeds dat BeFrank pensioen eenvoudig maakt. De website, mobiele app en het heldere taalgebruik dragen volgens werkgevers bij aan het eenvoudiger maken van pensioen.

“Toegankelijke taal. Hoge kwaliteit portaal voor werknemers. Wordt door meer dan 80% van de werknemers geraadpleegd.”

Voldoende informatie voor werkgevers

De meeste werkgevers hebben momenteel voldoende informatie om hun werknemers te informeren over het pensioen. Vooral de combinatie van online tools en informatiebijeenkomsten helpen werkgevers om hun werknemers te informeren. Ook zijn werkgevers tevreden over de informatie van BeFrank richting deelnemers.

De nieuwe Pensioenwet

Het overgrote deel van de klanten heeft iets gezien, gehoord of gelezen van BeFrank over de nieuwe Pensioenwet. Ruim driekwart van de werkgevers is zich al aan het oriënteren op de overstap naar een regeling onder de nieuwe Pensioenwet. Bij deelnemers leeft dit minder, driekwart heeft er wel over gehoord maar de helft daarvan weet er nog niet veel van. De meeste werkgevers geven aan informatie te willen blijven ontvangen hierover. Dit is uiteraard een actueel onderwerp waarover we blijven informeren via de nieuwsbrief en via BeFrank.nl.