Menu

Wat wijzigt er in het nieuwe pensioenstelsel?

Deze pagina is bijgewerkt op: 24 april 2024
Het nieuwe pensioenstelsel zorgt voor toekomstbestendige pensioenen, die beter passen bij de huidige tijd. Hierdoor moeten alle pensioenregelingen in Nederland worden aangepast voor 1 januari 2028. In dit artikel zetten we de wijzigingen voor je op een rij.

De ‘DC-regeling’ wordt de standaard

De ‘DC-regeling’ is straks de enige regeling die uitgevoerd mag worden. DC staat voor ‘Defined Contribution’. Kort gezegd betekent dit dat de inleg (de premie) vaststaat. De opbrengst (het uiteindelijke pensioen) staat niet vast. Bij BeFrank voeren wij al meer dan twaalf jaar DC-regelingen uit en zijn daarom perfect voorgesorteerd op het nieuwe pensioenstelsel.

Overgang naar een gelijkblijvende pensioenpremie

In het nieuwe pensioenstelsel gaan nieuwe werknemers naar een gelijkblijvend premiepercentage van maximaal 30%. De premiepercentages kunnen in de huidige regelingen nog hoger liggen als een werknemer in een hogere leeftijdscategorie valt. In principe blijft de maximale premiegrens van 30% tot 2038 gelijk. Een tussentijdse aanpassing vindt alleen plaats bij grote schokken in de reële rendementen. Daarna wordt het maximale premiepercentage elke vijf jaar herijkt en automatisch aangepast. Ook de ruimte om zelf extra premie in te leggen wordt voor elke leeftijd gelijk en de toetsing op bovenmatig pensioen (eventtoets) komt te vervallen.

Compensatie mogelijk

Als werkgever heb je twee mogelijkheden:

  • Je kunt kiezen om de bestaande premiepercentages aan te houden voor je werknemers die al in dienst waren vóór de overstap naar een nieuwe regeling. Voor werknemers die na de overstap in dienst komen, geldt er altijd een gelijkblijvend premiepercentage. Voor jou als werkgever betekent dit dat je ervoor kiest twee verschillende premies te hanteren.
  • Of je kiest ervoor helemaal over te stappen naar een gelijkblijvend premiepercentage. Voor werknemers die vóór de overstap in dienst waren, kan dan een vorm van compensatie nodig zijn. Je kunt ervoor kiezen werknemers te compenseren in salaris en deze compensatie standaard (opt-out) als extra premie in te leggen voor hun pensioen. Je werknemers kunnen hiervan afzien en kiezen de compensatie netto in hun salaris te ontvangen.

Regels nabestaandenpensioen worden begrijpelijker

Het nabestaandenpensioen wordt meer gestandaardiseerd. Wanneer een werknemer wisselt van werkgever en van pensioenregeling, sluit het nieuwe nabestaandenpensioen beter aan op de pensioenregeling van de vorige werkgever. Tijdens een actief dienstverband wordt maximaal 50% partnerpensioen en 20% wezenpensioen van het salaris verzekerd. Ook komt er een standaard partnerdefinitie en een vaste eindleeftijd van 25 jaar voor het wezenpensioen. Daarnaast wordt het wezenpensioen altijd verdubbeld als beide ouders overleden zijn (volle wezen).

Als een werknemer uit dienst gaat, blijft de werknemer standaard drie of zes maanden verzekerd voor het nabestaandenpensioen. Of langer als de werknemer een WW- of ziektewetuitkering ontvangt. Na deze periode kan de werknemer zelf kiezen de verzekering voort te zetten. De risicopremie wordt dan afgetrokken van het pensioenkapitaal van de werknemer.

Verdeling pensioenkapitaal bij overlijden

De verdeling van het pensioenkapitaal bij overlijden verandert. Pensioenkapitaal dat in de nieuwe pensioenregeling wordt opgebouwd, verdelen we bij overlijden onder alle deelnemers bij BeFrank met een vergelijkbare regeling. Op pensioenkapitaal dat hiervoor is opgebouwd, blijft restitutie van toepassing. Restitutie houdt in dat het pensioenkapitaal bij overlijden gebruikt wordt voor het nabestaandenpensioen.

In één keer 10% van het ouderdomspensioen opnemen (naar verwachting vanaf 2025)

Werknemers krijgen de mogelijkheid op pensioendatum maximaal 10% van het ouderdomspensioen onder voorwaarden uit te laten betalen. Dit noemen we ‘bedrag ineens’. De ingangsdatum van ‘bedrag ineens’ is al een paar keer uitgesteld, maar de verwachting is nu dat het ingaat per 1 januari 2025.

Verplicht pensioen opbouwen vanaf 18 jaar

Sinds 1 januari 2024 is de minimale toetredingsleeftijd voor alle pensioenregelingen verlaagd van 21 naar 18 jaar. Nu bouwen werknemers vanaf 18 jaar verplicht pensioen op. En er geldt geen wachttijd meer voor uitzendkrachten. Zo bouwen meer werkenden pensioen op.

Transparantie is een van de hoofddoelstellingen van het Pensioenakkoord

Voorgeschreven formats, zoals het UPO en Pensioen123 worden losgelaten. En er komt meer verantwoordelijkheid bij de pensioenuitvoerder te liggen. Zij moeten zich maximaal inspannen om deelnemers op een correcte en passende wijze te begeleiden bij het maken van keuzes. BeFrank staat al meer dan twaalf jaar voor heldere communicatie. Onze missie is pensioen dichtbij de deelnemer te brengen. Hier gaan wij onverminderd mee door.

Wanneer is de Wet toekomst pensioenen in werking getreden?

De wet is op 1 juli 2023 in werking getreden. Dat betekent dat je vanaf deze datum je pensioenregeling mag aanpassen. Vóór 1 januari 2028 moet jouw pensioenregeling zijn aangepast. 

Wat kun je van ons verwachten?

Uiteraard houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen en besluiten, want er kan nog veel wijzigen. En we blijven je informeren over de mogelijkheden die wij je bieden om je pensioenregeling volledig aan te laten sluiten bij de Wtp. Hier lees je meer over de wijzigingen in nieuwe pensioenstelsel.