Menu

Wat is de Uniforme Reken Methodiek?

Om in te schatten wat jouw pensioenkapitaal aan verwacht pensioen kan opleveren, berekenen wij hoe de economie zich over langere tijd ontwikkelt. We gebruiken daar 2.000 verschillende berekeningen voor. Dit noemen we de Uniforme Reken Methodiek (URM).

We houden daarbij rekening met de ontwikkeling van aandelenrendement, rente-ontwikkeling en prijsstijgingen. De Nederlandsche Bank (DNB) levert deze berekeningen aan. Alle pensioenuitvoerders in Nederland werken hier sinds 1 oktober 2019 mee.

DNB publiceert deze inschattingen aan het begin van ieder kwartaal. De inschattingen zijn gebaseerd op het advies van de Commissie Parameters (CP2019).

Fors lagere bedragen door nieuwe inschattingen per 1 januari 2021

Met ingang van 1 januari 2021 heeft DNB de verwachting voor de lange termijn rente naar beneden bijgesteld. De ontwikkeling van de rente is bepalend voor de hoogte van je uiteindelijk pensioen. Door deze verlaging vallen de berekende scenariobedragen fors lager uit.

Let op: dit betreft je verwachte pensioenuitkering. Je opgebouwde pensioenkapitaal is hierdoor niet minder waard geworden.

Bekijk je verwachte pensioenuitkering

Op je persoonlijke pensioenpagina zie je je verwachte pensioenuitkering. Daar kun je ook nog meer informatie lezen over de berekeningen. Klik daarvoor op het vraagteken-icoontje rechts naast je verwachte pensioenuitkering. Gebruik je indicatie om een inschatting te maken of je straks genoeg inkomen hebt. Onze inkomensplanner helpt je hierbij.