Menu

Wat is de Uniforme Reken Methodiek?

Om in te schatten wat jouw pensioenkapitaal aan verwacht pensioen kan opleveren, berekent De Nederlandsche Bank (DNB) hoe de economie zich over langere tijd ontwikkelt. De DNB maakt daarvoor gebruik van 2.000 scenario’s. Dit noemen we de Uniforme Reken Methodiek (URM).

DNB houdt daarbij rekening met de ontwikkeling van aandelenrendement, rente-ontwikkeling en prijsstijgingen. DNB levert deze berekeningen aan. Alle pensioenuitvoerders in Nederland werken hier sinds 1 oktober 2019 mee.

Waarom gebruiken wij deze rekenmethode?

Het gebruik van de rekenmethode is sinds 2019 verplicht voor de verwachte pensioenbedragen op mijnpensioenoverzicht.nl en het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Op je persoonlijke pensioenpagina maken we ook gebruik van deze rekenmethode. Zo komen de bedragen overeen.

DNB publiceert deze berekeningen aan het begin van ieder kwartaal. Daarna verwerken wij ze en berekenen wij opnieuw je verwachte pensioen.

Aanpassingen februari 2024

Op je persoonlijke pensioenpagina staat je verwachte pensioen. Dat berekenen we aan de hand van de gegevens van de DNB. Door de nieuwe berekening begin februari vallen de verwachte pensioenuitkeringen over het algemeen lager uit.

Ga je bijna met pensioen? Kijk dan op befrank-pensioenuitkering.nl voor een actuele berekening van het pensioen dat je kunt aankopen.

Let op: het gaat over je verwachte pensioenuitkering. Je opgebouwde pensioenkapitaal is door de aanpassing van de DNB-gegevens niet aangepast. De berekening kan voor iedereen anders uitpakken.

Bekijk je verwachte pensioenuitkering

Op je persoonlijke pensioenpagina zie je je verwachte pensioenuitkering. Daar lees je ook meer informatie over de berekeningen. Klik daarvoor op het vraagteken-icoontje rechts naast je verwachte pensioenuitkering. Gebruik je indicatie om een inschatting te maken of je straks genoeg inkomen hebt. Onze inkomensplanner helpt je hierbij.