Menu

Verantwoordelijkheid nemen voor eigen pensioen

26 april 2016

Nieuws

Ruim zestig procent van de mensen die naar hun mening gevraagd wordt geeft aan pensioen heel belangrijk te vinden. Tegelijkertijd stelt tachtig procent niet precies te weten wat hun pensioenregeling inhoudt.

“Er is opmerkelijk weinig pensioenbewustzijn”, stelt Folkert Pama, directievoorzitter van BeFrank. “Dat komt grotendeels doordat in het verleden alle verantwoordelijkheid bij de werknemer is weggehaald. In Cao’s werd vastgelegd dat werknemers verplicht moesten deelnemen aan een pensioenregeling waarop zij geen enkele invloed hadden. Dat is niet meer van deze tijd. Als je het mensen vraagt, willen zij een ‘eigen pensioenpot’ waarover zij in grote mate zelf kunnen beslissen.”

Tussen zeggen en doen is vaak een groot verschil. Hebben mensen wel voldoende motivatie om hun ‘eigen pensioenpot’ te regelen?
“Daarin moeten inderdaad nog wel stappen worden gezet. Een eerste hele belangrijke stap is dat het gaat om een individuele pensioenrekening waarover je zelf het beheer voert. Als je eenmaal weet dat het geld op die rekening daadwerkelijk jouw pensioenvermogen is, dan komt de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel vanzelf. Zo’n individuele rekening heeft daarnaast het voordeel dat je, als je bijvoorbeeld meer werkgevers of opdrachtgevers hebt, iedereen op dezelfde rekening de overeengekomen bijdrage kunt laten storten.”

Is die persoonlijke pensioenrekening een reële optie?
“Voor werknemers zonder verplichte deelname aan een branchepensioenregeling is die mogelijkheid er al. En zo zou het, wat ons betreft, voor iedere werknemer moeten zijn. Pensioen is een hele belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar waar arbeid de afgelopen decennia een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt en individuele invulling van arbeidsvoorwaarden al heel gewoon is geworden, is het pensioen niet mee veranderd. Nu steeds meer mensen in hun carrière een aantal opvolgende werkgevers hebben en soms ook actief zijn als zelfstandig ondernemer, raakt het overzicht vertroebeld. Pensioenen zijn versnipperd over diverse pensioenregelingen. Met een individuele pensioenrekening, die eigendom is van de werknemer, voorkom je die versnippering.”

Het beheer vergt ook kennis. Als mensen zelf beslissingen nemen, kan dat grote gevolgen hebben voor de waarde. Hoe beperk je de risico’s?
“Door werknemers van duidelijke informatie te voorzien in begrijpelijke taal. Maak pensioen niet onnodig complex. En door kennis te testen. Als de werkgever het toestaat, kun je bij BeFrank je pensioenpremie zelf beleggen. Hiervoor moet je wel eerst een online kennistoets afleggen zodat wij zeker weten dat je over voldoende beleggingskennis beschikt.”

Er is steeds meer aandacht voor defined contribution (DC) regelingen. Wat houdt die regeling in?
“Dat is een regeling waarbij iedere maand eenzelfde bedrag aan pensioenpremie wordt ingelegd voor elke werknemer. Deze premie wordt belegd en met het kapitaal dat op de pensioendatum vrij komt, koopt de werknemer een pensioenuitkering. Bij BeFrank kun je op je persoonlijke pensioenpagina real time volgen hoe je ervoor staat. Ook kun je nu andere pensioenaanspraken uploaden zodat je een volledig beeld hebt van je pensioeninkomen. Hierdoor kun je indien nodig tijdig maatregelen nemen om je pensioen aan te vullen. Je hebt zelf de regie.”

Dit interview is 23 april verschenen in de special Pensioen en Vermogensbeheer, verspreid bij MT magazine.