Menu

Pensioenvoorziening moet meer met de tijd mee

23 oktober 2014

Nieuws

BeFrank is anders, Nederlands eerste premiepensioeninstelling is modern, eigentijds. “Bij meer eigen verantwoordelijkheid voor werknemers hoort in ieder geval transparantie en heldere communicatie. Wij bieden dat.”

Aan het woord is Folkert Pama, directeur van BeFrank. De arbeidsmarkt verandert en flexibiliseert volgens hem in rap tempo. “Pensioenregelingen moeten daarin mee”, stelt Pama. Hij is groot voorstander van meer keuzevrijheid. “Nu zijn de meeste werkgevers verplicht om de pensioenregeling onder te brengen bij een bedrijfstakpensioenfonds, waardoor werknemers geen enkele invloed kunnen uitoefenen op hun eigen pensioenopbouw. Dit staat haaks op de huidige tijdsgeest.”

Risico’s mijden

Pama schetst een markt waarin werkgevers risico’s mijden. “Aan de Defined Benefit- (DB) regelingen kleven risico’s, daar wil men vanaf. Een Defined Contribution- (DC) regeling zoals wij die presenteren voorziet in die behoefte.” Bij een DC-regeling bestaat de volledige en enige verplichting uit het voldoen van de vastgelegde jaarlijkse premie. Deze premie is nagenoeg volledig voorspelbaar en daarmee budgetteerbaar. “Kosten van moderne DC-regelingen van premiepensioeninstellingen, zoals de onze zijn vooraf helder en de uitvoeringskosten zijn zodanig concurrerend dat ze vaak aantoonbaar lager liggen dan bij de grootste pensioenfondsen.” De overstap van de DB- naar de DC-regeling betekent echter ook dat werknemers meer risico’s lopen. Immers, als de beleggingen tegenvallen, zal het pensioen lager zijn. Ook is er het risico van de rente. Als de werknemer met pensioen gaat en de rente staat laag, kan hij minder pensioen aankopen dan wanneer de rente hoog staat. “Deze risico’s proberen we zoveel mogelijk te matigen via Lifecycle beleggen, maar juist omdat de werknemer risico loopt is het belangrijk dat hij inzicht en invloed heeft op zijn eigen pensioen. Transparantie en heldere communicatie is hierbij erg belangrijk.”

Online dienstverlening

BeFrank is een moderne pensioenuitvoerder. Het maakt gebruik van het beleggingsplatform van BinckBank en de pensioenkennis van de moedermaatschappij Delta Lloyd. Via tal van online tools wordt voor de gewenste transparantie gezorgd. Voor de werkgever en voor de werknemer. Pama: “Pensioenpremie wordt belegd en koersen veranderen dagelijks. Er is behoefte om actueel de ontwikkeling te volgen. Daarom bieden wij onze klanten realtime inzicht in hun pensioen via een  persoonlijke internetomgeving waarop men kan inloggen. Deze omgeving is tevens beschikbaar via een app.” Maar er is meer. Naast realtime inzicht in de beleggingen heeft BeFrank de Pensioenplanner ontwikkeld. Deze planner biedt werknemers inzicht in de verwachte hoogte van het pensioen en de mate van risico. De online diensten van BeFrank worden dankbaar gahanteerd. “Bijna 100 procent van de werkgevers maakt veelvuldig gebruik van onze online tools, terwijl zo’n 70 procent van de werknemers minimaal 1 keer per jaar inlogt en zijn pensioenvoorziening nader bestudeert”, weet Pama. BeFrank stimuleert het gebruik van de online tools onder werknemers door bijvoorbeeld banners te plaatsen op het intranet van de werkgevers waarmee het samenwerkt. Waarom doet BeFrank dat? Pama: “Door de terugtrekkende overheid wordt het voor werknemers steeds belangrijker om te weten hoe hun pensioen in elkaar steekt en welke risico’s ze lopen. Pensioen is een belangrijke en kostbare arbeidsvoorwaarde, het voorziet immers in het levensonderhoud van een werknemer na de pensioendatum en zorgt voor zekerheid in geval van overlijden en arbeidsongeschiktheid tijdens het dienstverband.”

Waardering

Bij BeFrank bouwt de werknemer zijn pensioen op via het lifecycle-principe. Door aan het begin wat meer risico te nemen heeft de werknemer kans op een goed rendement. Vervolgens worden beleggingsrisico’s op een verstandige manier afgebouwd. Door te beleggen in pensioenstabilisatiefondsen wordt ook het renterisico beperkt naarmate de pensioenleeftijd van de werknemer dichterbij komt. Met deze invulling hebben naast de beurskoersen ook de rentestanden steeds minder effect op de pensioenuitkering naarmate de pensioendatum nadert. Deze insteek samen met de moderne, eigentijdse aanpak van BeFrank wordt gewaardeerd. Bij werknemers en werkgevers. “Uit onderzoek blijkt dat 81 procent van de werkgevers waarmee wij samenwerken ons actief wil aanbevelen aan anderen. Onze online dienstverlening werkt gemakkelijk en houdt de kosten laag. Werkgevers hebben één aanspreekpunt en kunnen bijvoorbeeld eenvoudig wijzigingen doorvoeren met behulp van een koppeling tussen het salarispakket en de pensioenadministratie van BeFrank”, aldus de directeur van de innovatieve premiepensioeninstelling. Bovendien biedt het systeem van BeFrank werknemers keuzevrijheid. Zij kunnen beleggen in Lifecycles bestaande uit actief beheerde beleggingsfondsen of in Lifecyles bestaand uit indextrackers. Ook kan gekozen worden voor Zelf Beleggen in diverse fondsen. “Je kunt werknemers – binnen bepaalde grenzen- ook prima zelf hun pensioen laten beleggen. Laat ze zelf de optimale verhouding tussen rendement en risico bepalen”, zegt Pama.

Vooruit op de troepen

BeFrank loopt in de aanpak vooruit op de troepen, maar Pama kijkt ook al weer verder vooruit. In het ideale geval zou het volgens hem in de toekomst mogelijk moeten zijn dat de werknemer zelf zijn pensioenuitvoerder bepaalt. “Ik ben voorstander van de pensioenplicht, maar dat dient wel op een andere manier te worden ingericht dan nu wordt gedaan. We moeten meer met de tijd mee. De werknemer, of dat nu iemand in loondienst is of een zpp’er, geeft aan zijn werkgever of opdrachtgever een rekeningnummer door voor het salaris van nu en een voor het salaris voor later, de pensioenrekening. Dat past bij het hier en nu.”

Dit artikel is op 17 oktober 2014 verschenen in AM. Klik hier voor de pdf.