Menu

Pensioen moet duidelijk zijn

8 april 2013

Nieuws

Wat vinden werkgevers, werknemers en adviseurs belangrijk aan een pensioenregeling?

Onderstaande interviews verschenen vandaag als bijlage bij het Financieele Dagblad.

Klik hier voor de opgemaakte versie.

Welk pensioen kiest de werkgever voor haar werknemers?

Hoe zorg je dat je je werknemers de beste pensioenregeling biedt? Arnold Mars, Financieel Directeur van AFAS Software, koos voor eenvoud, lage risico’s en inzicht.

“Ondanks alle hectiek, moeten we ons realiseren dat we in Nederland in de basis nog steeds een goed pensioensysteem hebben”, zegt Mars. “Pensioenen hebben alleen een verzekeringsachtig sausje van ondoorzichtigheid gekregen. Er moet meer duidelijkheid komen over de kosten en de werking.”

Enige tijd geleden is AFAS overgegaan op een nieuwe pensioenregeling bij BeFrank. Dat het een eenvoudige regeling moest zijn, stond bovenaan. Een regeling die begrijpelijk is voor zowel werkgever als werknemer. “Werknemers moeten dagelijks kunnen inzien hoe hun pensioen ervoor staat en dat vooral ook aan hun partner thuis kunnen uitleggen.” Verder wil AFAS de communicatie alleen via internet en e-mail laten verlopen en dient de digitale gegevensuitwisseling met de pensioenuitvoerder vlekkeloos te zijn. “Wanneer iemand uit dienst gaat, minder gaat werken of salarisverhoging krijgt, dan wijzigen we dat in ons ERP-systeem, dat aangesloten is op dat van BeFrank, de pensioenuitvoerder. Het gaat allemaal om snelheid en transparantie”, stelt Mars. “De mutatiestroom in het pensioenbeheer is omvangrijk en met ketenautomatisering kun je de processen enorm versnellen en versimpelen.
Daar profiteert iedereen in de keten van mee.”

Mars ziet het als de verantwoordelijkheid van zijn bedrijf om werknemers de beste pensioenregeling aan te bieden. “Wij hebben bij onze keuze goed gelet op de kwaliteit van de beleggingen. Veilig beleggen voor een goed pensioen. ” In welke mate hadden werknemers invloed op de keuze? “We zijn een familiebedrijf dat dicht bij de werknemers staat, maar hebben ook een duidelijke eigen visie. Op basis van de eerdere pensioenregeling hebben we een financieel gunstige en meer transparante regeling gekozen. Die voordelen hebben we doorgerekend naar onze werknemers, dus
iedereen is erop vooruit gegaan.”

Pensioenadviseur: kies een begrijpelijk product

De provisie op complexe financiële producten is afgeschaft en de Wet op het Financieel Toezicht stelt strikte eisen aan de professionaliteit van pensioenadviseurs. De pensioenbranche in flink in ontwikkeling. Wat betekent dat voor de rol van adviseurs?

Door de kosten van pensioenadvies los te koppelen van het product is het advies centraal komen te staan. Het is een manier van werken die bij Bogaard Pensioen Consultancy van oudsher al gebruikelijk is. “Sinds onze start werken wij op fee-basis, waardoor er voor ons vrij weinig is veranderd”, zegt Bram Bogaard, mede-eigenaar van Bogaard Pensioen Consultancy. “Onze organisatie is er al op ingericht om helder aan te geven wat de kosten voor advies zijn. Klanten weten precies waarvoor ze betalen.” Dat klanten inzicht hebben in kosten, betekent ook dat ze zich kritischer opstellen. Die kritische houding vraagt volgens Bogaard om extra goed advies. “Klanten kunnen doorslaan in hun kostenfocus”, zegt hij. “Bij bijvoorbeeld een premieregeling moet de klant goed letten op de beleggingsfilosofie van de uitvoerder. Het resultaat aan de achterkant telt. Een keuze baseren op 10 euro minder aan administratiekosten is niet verstandig.”

De adviseur let er bij de keuze voor een pensioenuitvoerder met name op dat het beleggingsbeleid van een pensioenuitvoerder goed aansluit op de ‘risk appetite’ van de klant. Tegenwoordig willen klanten daarbij vooral eenvoudig inzicht hebben in de stand van zaken. Het allerbelangrijkste is volgens Bogaard dat klanten de producten dan ook goed begrijpen. “Dat is onderdeel van je zorgplicht als adviseur”, stelt hij. “Een product dat niet te begrijpen is, moet je niet aanbieden. Anders is je advies per definitie niet goed.” Dat de Wet Financieel Toezicht pensioenadviseurs dwingt te professionaliseren, ziet Bogaard als een stap voorwaarts voor de gehele branche. “De adviseurs met verstand van zaken zullen overblijven. Dat komt de kwaliteit van advies ten goede.”

Werknemer wil duidelijke taal en online inzicht

Krijg ik later genoeg pensioen? Het is een vraag die steeds meer werknemers stellen. Moderne pensioenuitvoerders
spelen hier op in en bieden openheid. Wat wil een werknemer graag zien?

“Ik vind het belangrijk om een goed pensioen op te bouwen, maar ik wil vooral weten hoe mijn pensioen zich ontwikkelt”, zegt Karlijn Mutsaerts, Projectmanager bij adviesbureau ITDS Business Consultants. “Dit betekent dat ik online toegang wil tot mijn pensioengegevens.” Mutsaerts vertelt dat altijd en overal toegang hierbij van groot belang is. Werknemers zullen niet dagelijks inloggen, maar als ze toegang willen, moet dat kunnen. Pensioen is voor velen tenslotte één van de belangrijkste financiële producten. “Bij het online inzien hoort wat mij betreft ook een app waar ik mijn pensioenregeling kan inzien,” benadrukt Mutsaerts. “Een moderne manier van dienstverlening.”

De toegang tot de gegevens is wat Mutsaerts betreft niet genoeg. “Ik weet wel het een en ander van pensioenen, maar sommige zaken zijn erg specialistisch. Gelukkig communiceert mijn pensioenuitvoerder daar ook in begrijpelijke taal over. Heldere communicatie dus, zodat ik niet alleen kan lezen wat er gebeurt, maar dat ik het ook snap.” Behalve inzicht in de afspraken is informatie over de beleggingen essentieel. “Dat ik kan zien hoe de beleggingen verlopen, wat de kosten zijn, wat de status is en wat de verwachtingen zijn. Overzichtelijk, transparant en bovendien kan ik keuzes maken of ik zelf extra inleg, langer werk of juist minder ga werken.” De gehele communicatie verloopt digitaal. Wanneer bijvoorbeeld de UPO beschikbaar is, krijgt ze een mailtje met een link. Mutsaerts: “Ik hoef ook geen informatie op papier te ontvangen. Ik heb nu alles online onder één map zitten. Zo compleet heb ik het nog niet eerder gezien.”

BeFrank bijlage bij het FD – Pensioen moet duidelijk zijn – Lees de interviews met werkgever, werknemer en adviseur.pdf